Estniskt intresse för NBG

En vaktpluton, ett så kallat HUMINT-team, personal som arbetar med transporter och logistik, stabsofficerare och en militärpolis är Estlands bidrag till Nordic Battlegroup. För att fördjupa sina kunskaper om NBG besökte Estlands ambassadör Alar Streimann därför Enköping under onsdagen och med sig i bagaget hade han bland annat en tårta.

Estlands ambassadör Alar Streimann berättar om sitt lands väg till frihet. Foto: Jesper Tengroth/Försvarsmakten

På Ledningsregementet i Enköping finns inte bara (F)HQ, Force Headquarters, som är NBG:s stab. Här utbildas också det stabskompani som har till uppgift att stödja (F)HQ och det är i stabskompaniet som den estländska vaktplutonen ingår. Alar Streimann fick därför en genomgång av läget vid kompaniet:
– Jag är imponerad över hur långt förberedelserna kommit och över den goda atmosfären, konstaterade ambassadören efter att ha träffat bland annat kompanichefen Per Beckman.

Första gången som vaktplutonen kommer till Sverige är i april för att delta i en större stabsövning tillsammans med såväl stabskompaniet som (F)HQ.

Alar Streimann berättar att det är viktigt för Estland att delta i Nordic Battlegroup:
– Sedan några år tillbaka är vi med i Nato och Nordic Battlegroup är en bra chans för oss att samarbeta med de nordiska länderna, något som har kommit i andra hand de senaste åren.

Men var kommer då tårtan in? Jo, i multinationella staber är kutymen att man tillsammans firar och uppmärksammar varandras nationaldagar. Nästa onsdag den 24 februari firar Estland sin självständighetsdag och därför passade ambassadören Alar Streimann och majoren Andres Noole, estländsk stabsofficer vid (F)HQ på att bjuda på bland annat tårta och föredrag om Estlands väg till frihet. Den 24 februari 1918 utropade Estland sig självständigt för allra första gången.