Behovet av utländsk trupp minskar i Kosovo

Insatsen i Kosovo har pågått i lite över 10 år under FN-mandat och resolution 1244. KFOR-insatsen kallas av många företrädare från statliga organisationer, IGO:s och icke statliga organisationer, NGO:s som den lyckade insatsen.

En mycket sällsynt bild i Kosovo numera när truppbidragen minskar och ersätts med fler rådgivare och mentorer. Foto: Bo Eriksson
Utvecklingsprocessen har gjort att allt fler ägnar sig åt försäljning av varor eller tjänster.
Utvecklingsprocessen har gjort att allt fler ägnar sig åt försäljning av varor eller tjänster. Foto: Bo Eriksson
En kopp starkt, svart och sött tea smakar alltid gott.
En kopp starkt, svart och sött tea smakar alltid gott. Foto: Bo Eriksson
Utvecklingsprocessen har gjort att allt fler ägnar sig åt försäljning av varor eller tjänster. Foto: Bo Eriksson
En kopp starkt, svart och sött tea smakar alltid gott. Foto: Bo Eriksson

Den positiva utvecklingen i Kosovo har skett på relativt kort tid. En säker miljö har skapats och arbetet med att alla invånare, oavsett etnisk tillhörighet, ska kunna förflytta sig och bo var de önskar är långt gånget. Framgångsfaktorerna anses vara en tydlig ledning, ett mandat från världssamfundet och tillräckligt med resurser för att lösa uppgifterna. 

KFOR under hela insatstiden anpassat truppbidrag i takt med att utvecklingsprocessen i Kosovo har framskridit och uppgifterna lösts. Styrkan har både reducerats och återetablerats. Den 1 februari 2010 gjordes en omorganisation som innebär en övergång till fem stridsgrupper som leds av KFOR:s högkvarter. Flera bidragande länder har reducerat sina trupper och KFOR består nu totalt av drygt 10 000 personer.

Det svenska bidraget kommer att bestå av cirka 240 personer fram till den 22:a Kosovostyrkan som från oktober 2010 kommer att bestå av maximalt 70 personer. I och med anpassningen av KFOR:s styrkebehov kommer det svenska skyttekompaniet att utgå och Försvarsmaktens huvuduppgifter kommer att vara inom samverkan och säkerhetssektorsreformen, SSR.

Den svenska Försvarsmakten kommer i minskande omfattning att vara representerat i Kosovo i cirka tre till fem år till enligt Arméinspektören Berndt Grundeviks bedömning. En liknande bedömning om KFOR har Natos generalsekreterare, Anders Fogh Rasmussen framfört. Generalsekreteraren har som mål att Kosovo ska kunna stå på egna ben och att KFOR ska ha avslutat operationen inom hans mandatperiod.

Omorganisationen med nya och breddade uppgifter samt utökade områden har inneburit många övningar och stort tidsuttag för den svenska kontingenten. Den svenska styrkan har ofta uppgift att stå i beredskap för att med kort anspänningstid kunna verka i hela Kosovo.

Den svenska Kosovostyrkans ansträngningar och prestationer uppskattas av såväl generalerna på stridsgrupper som på högkvarter och inte minst av befolkningen i Kosovo. Den svenska soldaten är alltid välkommen på samverkansmöten och bjuds ofta på en kopp starkt turkiskt kaffe eller starkt, svart och sött tea.

– Vi och nästkommande kosovostyrkor kommer framöver och tidvis att ha en fortsatt hög belastning med övningar och beredskap, parallellt som vi löser ordinarie uppgifter, säger kontingentschefen Torkel Nordwall.