Verksamheten fortsätter monsunen till trots

Aktiviteten kring farvattnen utanför Somalia och Adenviken är nu inne i en lugnare fas. Monsunen har kommit igång och det gör att piraterna får det svårare att operera till sjöss.

Tyska örlogsfartyget FGS Bremen Foto: Eunavfor

De senaste fyra kapningarna som genomfördes under nyårshelgen där bland andra två engelskflaggade fartyg togs, blev väldigt uppmärksammade. Dels just därför att två var engelskflaggade och dels för att det ena, M/V Asian Glory, har ett fribord (fartygets sidor ovanför vattenlinjen) på cirka 23 meter och togs utanför det egentliga operationsområdet för Eunavfor.

De flesta fartygen tas efter kapningen till områden nära den somaliska kusten i väntan på att lösensummor betalas ut. Just nu hålls 10 fartyg med 257 besättningsmän som gisslan av piraterna. Ingen besättningsmedlem på ett kapat fartyg har hittills blivit allvarlig skadad eller dödad.

Huvuduppgiften för Eunavfor Somalia – operation Atalanta är enligt FN att skydda mattransporter till flyktingar i Somalia. Den verksamheten kan fortsätta trots monsunen. Just nu pågår en eskort av ett World Food Programme-fartyg av det tyska örlogsfartyget fartyg FGS Bremen. Totalt har 54 eskorter genomförts och cirka 340 000 ton mat levererats till de behövande i Somalia sedan starten av Eunavfor i december 2008. Av dessa har sex eskorter genomförts av Nato-fartyg som också opererar i området.

De sju misstänkta kaparna som det tidigare svenska bidraget till Eunavfor, korvetterna HMS Malmö och Stockholm samt HMS Trossö tillfångatog den 27 maj 2009 ställs snart inför rätta. Rättegången kommer att genomföras den 28 och 29 januari.