Våga säga nej

Detta var ett av budskapen som chefen vid Försvarsmaktens säkerhetsinspektionen, överste Anders Emanuelsson, gav vid sitt besök på Ing 2.– Har du inte kompetens eller utbildning för en uppgift och det finns en säkerhetsrisk på grund av avsaknaden, är det viktigt att du vågar säga nej, underströk han.

Chefen för Försvarsmaktens säkerhetsinspektion följer kompaniets övning i stridskjutning. Foto: Maddelena Lago/Ing 2/Försvarsmakten
Övningsledare Karl-Oskar Ugarph med soldater från 214.kompaniet mitt under pågående övning.
Övningsledare Karl-Oskar Ugarph med soldater från 214.kompaniet mitt under pågående övning. Foto: Maddelena Lago/Ing 2/Försvarsmakten
Joakim Carlsson kursansvarig vid Fältarbetsskolan informerar om säkerhetsaspekten för skolans elever.
Joakim Carlsson kursansvarig vid Fältarbetsskolan informerar om säkerhetsaspekten för skolans elever. Foto: Maddelena Lago/Ing 2/Försvarsmakten
C SÄKI i samtal med C Ing 2, Tommy Karlsson och övningsledare Ugarph.
C SÄKI i samtal med C Ing 2, Tommy Karlsson och övningsledare Ugarph. Foto: Maddelena Lago/Ing 2/Försvarsmakten
Övningsledare Karl-Oskar Ugarph med soldater från 214.kompaniet mitt under pågående övning. Foto: Maddelena Lago/Ing 2/Försvarsmakten
Joakim Carlsson kursansvarig vid Fältarbetsskolan informerar om säkerhetsaspekten för skolans elever. Foto: Maddelena Lago/Ing 2/Försvarsmakten
C SÄKI i samtal med C Ing 2, Tommy Karlsson och övningsledare Ugarph. Foto: Maddelena Lago/Ing 2/Försvarsmakten

Syftet med besöket var att följa upp verksamheten och att diskutera olika säkerhetsfrågor vid Ing 2. Några av de viktiga frågorna var hur förbandet tillvaratar personalens kompetens och hur utbildningen inom säkerhetsområdet ser ut för officerare. Säkerhetsinspektionen är en inom Försvarsmakten oberoende enhet för regelgivning och tillsyn och är direkt underställd myndighetsledningen.

För att få en insyn i hur säkerhetsbestämmelserna följs vid Ing 2 genomfördes huvuddelen av besöket ute i verksamheten. Chefen för säkerhetsinspektionen, C SÄKI, fick möjligheten att följa och prata med Fältarbetsskolans elever, soldaterna vid 214. kompaniet som genomförde stridsskjutning med skarp ammunition och slutligen övningskörning med tung lastbil.

Ett ständigt återkommande ord under dagen var mynningsmedvetenhet.
– Begreppet mynning, finger och säkra ska sitta i ryggmärgen, uppmanade översten soldaterna i samband med momentets utvärdering.
Vidare berömde han soldaterna för sin vilja och ambition och avslutade med orden;
– Det är bra tryck i verksamheten!

Överste Emanuelsson avslutade eftermiddagens diskussion med att säga att våra övningar ska vara så realistiska som möjligt. Och då krävs det att vi följer säkerhetsbestämmelserna på samma sätt oavsett om det är övning med lös eller skarp ammunition.