Teknik prövas i kyla

Blivande officerare från hela Sverige deltar tillsammans med Luleå tekniska universitet och representanter från industrin i Vinterenhetens nya kurs ”Materialsystem i subarktiskt klimat”.– Vi vill visa på hur material och tekniska system påverkas av snö och kyla, säger kurschefen Jonas Skär, Försvarsmaktens vinterenhet.

Olof Glans och Joel Svensson blivande tekniska officerare förvärmer kylsystemet på en terränglastbil. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten.
Den gamla hederliga fotogenbrännaren kommer väl till pass under dagens övningar.
Den gamla hederliga fotogenbrännaren kommer väl till pass under dagens övningar. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten.
Jonas Skär berättar: En viktig del av utbildningen är att visa hur bränsle och oljor uppför sig vid extrem kyla.
Jonas Skär berättar: En viktig del av utbildningen är att visa hur bränsle och oljor uppför sig vid extrem kyla. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten.
Den gamla hederliga fotogenbrännaren kommer väl till pass under dagens övningar. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten.
Jonas Skär berättar: En viktig del av utbildningen är att visa hur bränsle och oljor uppför sig vid extrem kyla. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten.

Kursen har totalt tio deltagare, det är officerare från Försvarsmaktens tekniska skola i Halmstad och specialofficerare från I 19.

– Syftet är att lära deltagarna allt från teori och teoretiska experiment till att öva praktiskt på Försvarsmaktens fordon och materiel i vintermiljö. En annan viktig del av utbildningen är att vi ansvariga ska lära av varandra och bygga upp en kunskapsbank inom området, berättar Jonas Skär.

Praktiska tester

Utbildningen är uppdelad på två veckor, den första vid universitetet i Luleå där erfarna forskare och specialister från BAE Systems bland annat föreläste om oljors och metalls påverkan i subarktisk miljö. Under kursens andra vecka ligger fokus på praktiska moment i snö och kyla ute vid Bodens garnisons nya motorområde.
– Rent konkret har vi visat eleverna hur oljor, drivmedel och oljepumpar fungerar vid extrem kyla. Deltagarna har också fått förvärma kalla terrängfordon med gamla fotogenbrännare för att underlätta vid motorstart och samtidigt spara på motorer, fortsätter Jonas Skär.

Fältmässiga reparationer

Kursledaren Simon Björk från I 19 berättade också att de under veckan ska isolera fordon med snö för att visa att motorns värme behålls längre vid ett eventuellt stillestånd.

Vid besöket hade eleverna nyligen startat upp den andra utbildningsveckan och på agendan var en av uppgifterna att gruppera en reparationspluton med allt ifrån att rekognosera, ploga, parkera fordon till att ställa upp containrar och tält.
– Deltagarna kommer också få medverka i en stridsfordonsbärgning och en reparation i fältmässiga förhållanden i vintermiljö, berättar Simon Björk.

Samarbete och nätverk

Samarbetet mellan Försvarsmakten och Luleå tekniska universitet, LTU, är ingen ny företeelse. I mer än femton år har försvaret haft olika typer av samarbete med LTU. Bland annat har Försvarsmaktens vinterenhet och LTU tillhört något som heter Subarktiskt nätverk i många år. Det två veckor långa kurspaketet som Vinterenheten fått i uppdrag att organisera är däremot helt nytt.

– Under vår utbildning fick vi aldrig möjlighet att knyta kontakter utanför försvarets egen organisation. De yngre som nu utbildas får möjlighet att träffa akademiker och civila i sin utbildning. Det ger en viktig kunskapsbreddning, avslutar Jonas Skär.