Svenska skyttekompaniet skapar säkerhet

Den svenska kosovostyrkan har de senaste månaderna ofta anlitats för att ansvara för säkerheten i samband med VIP-besök av generaler, amiraler, presidenter och andra internationella digniteter. Högtrycket kom till helgen då alla plutoner i skyttekompaniet var involverade i tre VIP-besök av högsta rang.

Noggrann planering är ett svenskt signum och en av framgångsfaktorerna för lyckade operationer. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
Pansarterrängbil 203 A  med skytten stående i tornet för bästa observation.
Pansarterrängbil 203 A med skytten stående i tornet för bästa observation. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
Största möjliga avkoppling och samtidigt högsta marschberedskap.
Största möjliga avkoppling och samtidigt högsta marschberedskap. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
Alltid beredd! Gruppchefen tillbringade många timmar i pansarterrängbilen.
Alltid beredd! Gruppchefen tillbringade många timmar i pansarterrängbilen. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
Pansarterrängbil 203 A med skytten stående i tornet för bästa observation. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
Största möjliga avkoppling och samtidigt högsta marschberedskap. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
Alltid beredd! Gruppchefen tillbringade många timmar i pansarterrängbilen. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten

Skyttekompaniet har löst många uppgifter parallellt. Förutom de normala rutinuppgifterna som bevakning och patrullering har de löst utökade bevakningsuppgifter tillsammans med andra KFOR-styrkor. Därtill har delar av kompaniet stått i beredskap som KFOR:s snabbinsatsstyrka och dessutom övervakat delar av Stridsgrupp Centers område i samband med olika VIP-besök.

Stora delar av skyttekompaniet har tidvis stått marschfärdigt, vilket innebär att styrkan ska vara på väg inom 60 sekunder. Soldaterna bär all utrustning och sitter i eller alldeles i närheten av sina fordon. Det återstår bara i stort sett att stänga dörrarna, sätter på sig bilbältet och starta motorn innan man kan ge sig iväg. Allt är förberett och noga kontrollerat från samband till förstärkningskläder samt mat som de kan tänkas behöva för att lösa sina uppgifter under 24 timmar.

Lördagen blev extra påfrestande då soldaterna stod marschfärdiga under 12 timmar. Normalbilden är att man gör det under några timmar för att hålla skärpan uppe. Det tar på krafterna att hålla denna höga beredskap under så många timmar. Därför är det viktigt att man gör det så bekvämt man kan för att spara energi. Det kan se nonchalant ut men det är det enda sättet för att ha kraft och skärpa vid ett skarpt läge.
– En bra soldat ser alltid till att vila så snart tillfälle erbjuds efter att utrustningen är i rätt skick, säger ställföreträdande plutonchef.

Perioden började med att Serbiens president Boris Tadic under två dagar besökte serbiska monument och kloster. Besöket skedde i samband med firandet av den ortodoxa julen som infaller den 7 januari. Presidentens besök har föregåtts av stor uppmärksamhet i nationell och internationell media. KFOR har ansvarat för säkerheten med stöd av olika enheter inklusive den svenska kontingenten. Skyttekompaniet har bidragit med delar av eskort- och insatsberedskapen för presidentens konvoj i Stridsgrupp Centers område.

Tätt därpå kom Natos chef för sydeuropa, Admiral Fitzgerald, till Kosovo för möte med Kosovos president Sejdiu, besök på KFOR:s högkvarter samt ett besök i Gracanicaklostret i det svenska ansvarsområdet. Läget i Kosovo och den serbiska enklaven Gracanica är lugnt, vilket amiralen visade genom att komma gåendes på gatan från sitt föregående möte i närheten. Innan han gick vidare in till klostret och kyrkan för det planerade mötet stannade han till i vakten och pratade med den svenska soldaten som stod vakt.
– Man blir glad av att han tar sig tid och växlar några ord med oss om vår verksamhet och hur vi har det, berättar tjänstgörande gruppchef på klostret. 

Parallellt med amiralens besök har Kroatiens president Stjepan Mesić besökt Kosovo för olika möten. Under den tid han var i Stridsgrupp Center stod den svenska kosovostyrkan i beredskap redo att vidmakthålla säkerhet och trygghet i området.

Den svenska kontingenten presterade bra och vid det första uppsummeringsmötet fick det svenska skyttekompaniet beröm och bra betyg för sina insatser.
– Vi är förberedda på att agera även om läget är lugnt i området, säger ställföreträdande kompanichefen avslutningsvis.