Svensk personal till norska helikopterinsatsen i Afghanistan

Sverige kommer att skicka teknisk personal till den norska helikopterinsatsen i Maymane i nordvästra Afghanistan. Det innebär att Norge kan behålla sin förmåga till helikopterevakuering av skadade en längre tid än planerat.

Samarbetet ligger inom ramen för det nordiska försvarssamarbetet och totalt rör det sig om tre teknikerbefattningar och en stabsbefattning.  Insatsen ska pågå från den första oktober i år fram till den sista december 2011.

Svenska tekniker har redan påbörjat utbildning i Norge och i början av februari ansluter ytterligare ett antal.

Sverige kommer också att undersöka möjligheten att stödja insatsen med läkare, sjuksköterska och militär sjukvårdare.

Den norska sjukvårdshelikoptern kan också verka i delar av det svenska ansvarsområdet.