Svensk logistik flyttas i Afghanistan

Det svenska uppdraget i Afghanistan utvidgas, och med det växer också omfattningen av logistiken. Rätt saker till rätt plats i rätt tid är en förutsättning för en framgångsrik internationell insats. När stora delar av logistiken nu ska flyttas från Camp Northern Light till Camp Marmal ställs FMLOG inför extra utmaningar.

Urlastning av en teleskoplastare som ska hjälpa till med flytten till den norska campen Nidaros. Foto: Försvarsmakten/Ingvar Eriksson
Christer Domeij, Fredrik Waldenström och Per-Arne Eklöw packar de sista hjälmarna som snart är på väg.
Christer Domeij, Fredrik Waldenström och Per-Arne Eklöw packar de sista hjälmarna som snart är på väg. Foto: Försvarsmakten/Ingvar Eriksson
I flytten ingår kontorscontainers med möbler och annan personlig utrustning.
I flytten ingår kontorscontainers med möbler och annan personlig utrustning. Foto: Försvarsmakten/Ingvar Eriksson
Ulf Gustavsson ser till att lastpallarna kommer på rätt plats.
Ulf Gustavsson ser till att lastpallarna kommer på rätt plats. Foto: Försvarsmakten/Ingvar Eriksson
Christer Domeij, Fredrik Waldenström och Per-Arne Eklöw packar de sista hjälmarna som snart är på väg. Foto: Försvarsmakten/Ingvar Eriksson
I flytten ingår kontorscontainers med möbler och annan personlig utrustning. Foto: Försvarsmakten/Ingvar Eriksson
Ulf Gustavsson ser till att lastpallarna kommer på rätt plats. Foto: Försvarsmakten/Ingvar Eriksson

Under våren 2010 ska FMLOG flytta Försvarsmaktens National Support Element (NSE), med bland annat huvudförråd och verkstad, inom staden Mazar-e Sharif. Flytten går från Camp Northern Light till Camp Marmal, nära den flygplats där svenska soldater landar när de kommer till Afghanistan. Det nya svenska området heter Birka och ligger inne på den norska campen Nidaros, som i sin tur utgör en del av den tyska campen.

Utvidgad verksamhet
Logistikfunktionerna flyttas av utrymmesskäl. Sverige sänder allt fler till Afghanistan för att tjänstgöra i ISAF-styrkan, och därmed växer kraven på försvarslogistiken. På Camp Northern Light fanns inte plats att bygga ut, men på Camp Birka i Marmal kan man utvidga och förbättra verksamheten.

Under hösten förbereddes flytten av personal från FMLOG, dels på plats i Afghanistan, dels hemma i Sverige. Projektledningen för genomförandet ligger nu hos FMLOG-enheterna Joint Support Service (JSS) och Verkstadsledning Mark. Torbjörn Bäckman, JSS, och Roland Truedsson, Markverkstad Mälardalen, leder arbetet när flytten inleds i februari.

Hemma och på plats görs nu listor över vad som finns idag och vad som ska kompletteras. Här måste man också väga in de kommande behoven som följer med Försvarsmaktens utökade uppdrag i Afghanistan.

Flytt i februari
- Vi börjar med att flytta huvudförrådet, berättar Torbjörn Bäckman. Därefter står NSE-staben och verkstadsdelen på tur, och om allt går enligt plan inleds detta i slutet av februari och pågår i fyra veckor.
I förrådsflytten ingår kontorscontainers med möbler och annan utrustning, personlig utrustning, containers för lagring av ammunition med mera. Det nya förrådet kommer att ha 600 pallplatser, till skillnad mot dagens 270.

Verkstadsflytten är mer komplicerad, berättar Roland Truedsson.
- Idag har vi en mellanstor verkstad som betjänar hela förbandet, och en del av den ska lämnas kvar för att stödja Skyttekompaniet på Camp Northern Light. Trots det blir den nya verkstaden på Birka mer än dubbelt så stor som dagens verkstad, och det ställer förstås stora krav på bland annat anskaffning av materiel.

Både Roland och Torbjörn har varit i Afghanistan många gånger förut. Roland har bland annat tjänstgjort i utlandsstyrkan under 2007 och 2008. Torbjörn är projektledare för ISAF inom JSS. Det innebär huvudansvar för all transport och övrig logistik, det vill säga för att rätt saker ska hamna på rätt plats i rätt tid.
Förutom den dagliga servicen till tjänstgörande förband, så krävs ytterligare insatser vid varje rotation, alltså då ett förband åker hem och ersätts med nästa. Då reser extra FMLOG-personal till platsen för att packa och packa upp, ta emot och skicka iväg.

Exakt tidtabell
Vilken är er största utmaning i det här uppdraget?
- Det är att klara körschemat. Vi följer en exakt och detaljerad tidtabell för att det ordinarie arbetet inte ska behöva avbrytas längre än nödvändigt. Det är inte bara lastning och transporter av materiel som ska gå snabbt och fungera enligt plan. Stödsystem som telefon, fax, Internet och kopiatorer bör ligga nere så kort tid som möjligt, för att undvika störningar i den dagliga verksamheten.
Samma sak gäller service i förråd och verkstad. Under de dagar som verkstaden flyttas finns precis som vanligt behov av reparationer och service, och man vill förstås undvika att få en lång reparationskö att ta itu med efter genomförd flytt.