Stridsbåtsutbildning i vintermiljö

Även om isen ligger tjock på Mysingen och ute i stockholms skärgård hindrar det inte stridsbåtkompaniet att fortsätta utbildningen av stridsbåtsförare.

Stridsbåtarna rangerar inför avfärd mot Korsö. Foto: Kristina Swaan/Amf 1
Båtarna kör i kolonn med stora avstånd.
Båtarna kör i kolonn med stora avstånd. Foto: Kristina Swaan/Amf 1
Svävaren på väg ut för att undsätta skridskoåkare.
Svävaren på väg ut för att undsätta skridskoåkare. Foto: Kristina Swaan/Amf 1
Båtarna kör i kolonn med stora avstånd. Foto: Kristina Swaan/Amf 1
Svävaren på väg ut för att undsätta skridskoåkare. Foto: Kristina Swaan/Amf 1

De senaste åren har det varit relativt isfritt vilket självklart har underlättat utbildningen och verksamheten, både för marinen och för de boende i och kring skärgården. I utbildningssyfte är det dock bra med is och kyla då det ger en oerhört viktig och nyttig erfarenhet och kunskap som inte går att simulera på annat sätt en att uppleva den i verkligheten.

Viktig erfarenhet och kunskap

Bara planeringen av att transportera sig ställer helt andra krav, i många fall måste det till exempel brytas is i vissa farleder för att överhuvudtaget kunna ta sig fram.
Nedisning av fartyg och båtar är en annan faktor som kan vara nog så besvärlig då den nedisade fartyget eller båten i regel får helt andra köregenskaper en man tidigare upplevt.

Stridsbåtsutbildning

För drygt en vecka sedan satte stridsbåtkompaniet kurs och fart mot Korsö utanför Sandhamn,  för att fortsätta bedriva utbildning och övning för de blivande stridsbåtsförarna. En större båt gick först i kön för att bryta isen, stridsbåtarna följde efter på rad för att slutligen komma ut på isfritt vatten. 

Sjöräddningsinsatser

Amfibiekåren genomför varje år ett antal sjöräddningsinsatser, alltifrån att hjälpa grundstötta båtar till att plocka upp folk ur vattnet.

Man kan kanske tro att det är lugnt ute i skärgården under vintertid, men även nu har förbandet gjort en del räddningsinsatser. Den fina isen ute i skärgården drar till sig en hel del skridskoåkare som inte alltid upptäcker svaga isar eller att is har brutits av passerande yrkestrafik och då har amfibiekårens svävare har plockat upp några åkare som blivit avskurna från land.

Svävaren

Där andra fartyg och båtar har svårt att ta sig fram är det i regel inga som helst hinder för förbandets svävare. De är framtagna för att kunna ta sig fram på grunda vatten, istäckta vatten till och med upp på land kan de köras.

Efter stormen Katrina i USA, användes svävare i räddningsarbetet, därför att den kunde ta sig fram i de mest problematiska områdena. En annan styrka med svävare är också den stora lastkapaciteten.
Även här hemma kan svävaren nyttjas för olika räddningsinsatser i samhället med alla dess unika egenskaper.