Stort intresse för NBG och strategiska reserven

Ansökningsperioden till Nordic Battlegroup och strategiska reserven har avslutats, och det totala antalet inkomna ansökningar är stort. Till cirka 1 600 platser i stridsgruppen och 150 i strategiska reserven har det inkommit totalt 13 845 ansökningar från 5 250 individer.

Många har sökt till Nordic Battlegroup och strategisk reserv. Foto: Alexander Karlsson/Combat Camera

Information till dig som har sökt till NBG 11 eller strategiska reserven

Den Europeiska Unionen, EU, har alltid två stridsgrupper i beredskap som ska kunna sättas in nästan vart som helst i världen. Under det första halvåret 2011 är Nordic Battlegroup, NBG en av dessa. NBG kommer att bestå av drygt 2 000 soldater från fem länder: Sverige, Finland, Norge, Estland och Irland. Sverige har huvudansvaret och bidrar alltså med cirka 1 600 soldater.

Den strategiska reserven är för Sverige vad Nordic Battlegroup är för EU, det vill säga ett förband som kan användas där och när man behöver det. Den strategiska reserven kommer att bestå av ett skyttekompani med cirka 150 soldater, bland annat skyttesoldater och vagnsbesättningar till stridsfordon 90.