Starkare satsning på civila insatser behövs

Natobefälhavaren, den fyrstjärnige generalen Egon Ramms, besökte på lördagen den svensk-finska kontingenten på Camp Northern Lights i utkanten av Mazar-e-Sharif. Han togs emot av chefen överste Christer Tistam och ställföreträdaren överstelöjtnant Tommi Härkönen.

General Egon Ramms togs emot av överste Christer Tistam (h) som är chef för styrkan. Även ställföreträdande chefen överstelöjtnant Tommi Härkönen deltog vid ankomsten. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten
General Egon Ramms i möte med bland andra överste Christer Tistam.
General Egon Ramms i möte med bland andra överste Christer Tistam. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten
General Egon Ramms (v) besökte på lördagen den svensk-finska kontingenten FS18. Han fick en genomgång av vad som hänt och kommer att handa den närmaste tiden av överste Christer Tistam (h) som är chef för styrkan.
General Egon Ramms (v) besökte på lördagen den svensk-finska kontingenten FS18. Han fick en genomgång av vad som hänt och kommer att handa den närmaste tiden av överste Christer Tistam (h) som är chef för styrkan. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten
General Egon Ramms i möte med bland andra överste Christer Tistam. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten
General Egon Ramms (v) besökte på lördagen den svensk-finska kontingenten FS18. Han fick en genomgång av vad som hänt och kommer att handa den närmaste tiden av överste Christer Tistam (h) som är chef för styrkan. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten

Efter en kort presentation av PRT:t, Provincial Reconstruction Team, och en inledning där överste Tistam bland annat påtalade det mycket väl fungerande samarbetet med de finska kollegorna vidtog en hektiskt timme med samtal mellan general Ramms sällskap och kontingentschefen. Med den svensk-finska ledningen fanns också en stab av olika rådgivare, den politiske rådgivaren och de olika utvecklingsrådgivarna.

Generalen förde med emfas fram den nya Afghanistanstrategin: Den vanlige afghanen ska stå i fokus.

Det hela går ut på att Isaf, International Security Assistance Force, stödjer armén och polisen på alla sätt för att de på sikt ska bli bättre i arbetet med säkerheten. Isaf ska stödja en lagligt folkvald regering.

Samtalet kretsade mycket kring det faktum att man kan inte bara med militär styrka vinna och avsluta problemen i Afghanistan. Man måste även få igång återuppbyggnad och utveckling. Jordbruket behöver stöd och korruptionen måste minska och på sikt bort. Det tillsammans med stöd till en fungerande administration på central, regional och lokal nivå ska leda till utveckling.

Generalen noterade med ett stort mått av självkritik att man de första åren enbart hade satsat på centralmakten och inte satsat några resurser på de regionala eller lokala myndigheterna.

Flera av rådgivarna påpekade att man måste fokusera än mer på civila insatser i området för att på så sätt kunna utveckla samhället på längre sikt, även säkerhetsmässigt. Stora insatser görs i området och flera större projekt planeras. Förbättringar av vägnätet är ett mycket stort projekt som just nu planeras, bland annat pågår ett prioriteringsarbete om vilka vägavsnitt som ska påbörjas först. Sverige har tidigare bidragit till vägar som förbättrar infrastrukturen i området.

Ett stort antal skolprojekt drivs för närvarade genom olika frivilligorganisationer men många fler planeras. Man var också överens att trots dessa stora projekt så behöver man ytterligare accelerera takten på samtliga civila hjälpinsatser. Men general Ramms tillade också att till sist är det upp till afghanerna själva om detta kommer att lyckas. De utländska trupperna och hjälporganisationerna kan inte vara i Afghanistan för alltid.
 
I slutet på samtalet så uttryckte general Bagby från USA sin respekt för arbetet inom PRT:t och vad de gjort för säkerhetssituationen i Mazar-e-Sharif.
– Sist jag var här var här det krossade fönster överallt, hus var igenspikade och knappt en människa på gatorna. Nu är affärer öppna, man ser bilverkstäder i full aktivitet och folklivet på gatorna är livligt, sa general Bagby.
General Ramms framförde också sitt gillande för den beslutsamhet den svensk-finska kontingenten har visat i sitt arbete. 
– All personal oavsett position inom förbandet kommer att göra sitt allra bästa under den tid vi är här, säger överste Tistam.