Sjukvårdsövning i Afghanistan

Framskjuten kirurgisk förmåga (FKF) är en enhet som jobbar skarpt i Afghanistan. Teamet består av högt kvalificerad medicinsk personal som på chefs order förstärker sjukvårdskedjan, för att därmed vinna viktig tid. Förutom medicinsk personal ingår även en närskyddsgrupp som skyddar enheten.

Hanna Björk, operationssköterska, monterar delar av FKF:en under övningen. Foto: Henrik Eskilsson/FS 18/Försvarsmakten
Personalen som bemannar enheten, samlade efter avslutad övning.
Personalen som bemannar enheten, samlade efter avslutad övning. Foto: Henrik Eskilsson/FS 18/Försvarsmakten
Stina Eriksson, kirurg, svarar på frågor från soldater ur skyttekompaniet
Stina Eriksson, kirurg, svarar på frågor från soldater ur skyttekompaniet Foto: Henrik Eskilsson/FS 18/Försvarsmakten
Tältet monteras och utrustas av personalen ur FKF och delar av närskyddsgruppen.
Tältet monteras och utrustas av personalen ur FKF och delar av närskyddsgruppen. Foto: Henrik Eskilsson/FS 18/Försvarsmakten
Personalen som bemannar enheten, samlade efter avslutad övning. Foto: Henrik Eskilsson/FS 18/Försvarsmakten
Stina Eriksson, kirurg, svarar på frågor från soldater ur skyttekompaniet Foto: Henrik Eskilsson/FS 18/Försvarsmakten
Tältet monteras och utrustas av personalen ur FKF och delar av närskyddsgruppen. Foto: Henrik Eskilsson/FS 18/Försvarsmakten

Chefsläkare för FS 18, Tommy Bromander, kommer att använda FKF:en så ofta det går för att förstärka upp den ordinarie sjukvårdskedjan.
– Vi har satsat hårt på sjukvård, i våra patruller finns allt från sjukvårdare till sjuksköterskor. FKF:en är en viktig resurs som förstärker sjukvårdskedjan.

FS 18 kommer att använda enheten både under planerade och tillfälliga operationer.

De som bemannar FKF:en är narkos-, operations-, intensivvårdssjuksköterska, kirurg samt narkosläkare.
– I dag övar personalen att gruppera, det vill säga att montera utrustningen för att så snabbt som möjligt kunna ta emot skadade soldater, säger Tommy.

– Förutsättning för övningen är följande, vi har fått information om två skadade soldater och order att gruppera FKF, tidtagningen börjar nu, säger Tommy Bromander när han startar övningen.

Enheten kan användas i fält men också tillfälligt uppställd i byggnader. Stommen är ett sjukvårdstält som snabbt kan blåsas upp med hjälp av speciella fläktar. Därefter inreder och utrustar personalen tältet. Fördelen är att man är mobil och snabbt kan förstärka upp sjukvårdskedjan i väntan på sjukvårdstransport.
– Tid är liv, kan man få kvalificerad sjukvård direkt vid skadeplatsen eller i omedelbar angränsning så gör det en enorm skillnad, säger Stina Eriksson som är gruppchef och ansvarig kirurg.

– Vi kan göra vissa operativa ingrepp exempelvis en kirurgisk fri luftväg om den skadade inte kan andas. I nödfall kan vi även öppna buk eller bröstkorg för att stoppa blödningar, säger Stina. 

Målet med övningen var att kunna ta emot två patienter inom 25 minuter. Med sex minuters marginal löste gruppen sin uppgift.

Efter att FKF:en var grupperad besökte personal ur förbandet enheten för att titta närmare på utrustningen och ställa frågor till personalen.