Sista chansen att söka

15 januari är sista ansökningsdagen till officersutbildningarna, snabbinsatsstyrkan Nordic Battlegroup och strategisk reserv. Läs mer om vad det innebär och hur du söker.

Att jobba i Försvarsmakten liknar inte något annat jobb. Foto: Sofie Tedenstad

För dig som vill bli officer finns det två huvudinriktningar. Antingen kan du utbilda dig på Försvarshögskolans officersprogram eller på specialistofficersutbildningen. Båda inriktningarna innehåller ungefär lika mycket praktisk utbildning. Skillnaden är att officersprogrammet som är 1,5 år längre innehåller mer teoretisk utbildning och ger 180 högskolepoäng.

Du kan välja mellan en rad olika inriktningar – från amfibie till underrättelse- och säkerhetstjänst. Läs mer här

Bli reservofficer

Som reservofficer tjänstgör du kortare eller längre tider i Försvarsmakten, samtidigt som du har din huvudsakliga sysselsättning i det civila. Läs mer här

Ingå i EU:s snabbinsatsstyrka

EU har alltid två stridsgrupper i beredskap som ska kunna sättas in nästan vart som helst i världen. Under det första halvåret 2011 är Nordic Battlegroup, NBG, en av dessa. Styrkan ska bestå av runt 1 600 svenskar som tillsammans med personal från fyra andra länder – Finland, Norge, Estland och Irland – står i beredskap under det första halvåret 2011. Läs mer här

Ingå i den strategiska reserven

Den strategiska reserven är för Sverige vad Nordic Battlegroup är för EU, det vill säga ett förband som Sverige kan använda där och när man behöver det. Förbandet är placerat på Södra skånska Regementet P 7 på Revingehed. Utbildningen startar efter sommaren 2010 och förbandet kommer att stå i beredskap under två år. Läs mer här