Post vid slottet

– Det ska bli kul. Vi har övat som sjutton, berättar soldaterna från 32. Underrättelsebataljonen från K3, Karlsborg, före sin första pågång till högvakten på Stockholms slott.

Soldaterna några minuter före avmarschen mot sitt livs första högvaktspass och avlösning. Foto: Ronnie Hammar/K 3/Försvarsmakten
Kvällen har kommit till slottet och det är dags för vaktavlösningen. Här en av de två patrullerna som går runt slottet och byter ut vakterna som står på post.
Kvällen har kommit till slottet och det är dags för vaktavlösningen. Här en av de två patrullerna som går runt slottet och byter ut vakterna som står på post. Foto: Ronnie Hammar/K 3/Försvarsmakten
Kvällen har kommit till slottet och det är dags för vaktavlösningen. Här en av de två patrullerna som går runt slottet och byter ut vakterna som står på post. Foto: Ronnie Hammar/K 3/Försvarsmakten

Det var en mängd glada unga män som klev av bussen från Berga Örlogsbas där de har tillbringat sin dagar inför högvakten på Stockholms och Drottningholms slott. Den senaste tiden har färgats av övning och åter övning inför högvakten. Allt ska sitta – snygg inmarsch, snygga marschanträden och vändningar. Allt ska ske enligt ett noggrant fastställt program – inget får går fel.

– Det gick riktigt bra, berättar soldaterna i mun på varandra efteråt. Vi gjorde som de hade sagt!

Soldaterna har alla olika tjänster. Några vaktar på olika poster runt slottet. Några tillhör patrullen som rycker ut om posten behöver hjälp eller andra uppgifter som behövs göra. Några är kalfaktorer och hjälper officerarna och soldaterna med diverse uppgifter. Tillsammans bildar de högvakten på Stockholms slott. Samtidigt finns en liten mindre styrka vid Drottningholm slott och utför ungefär samma uppgifter.

Soldaterna vaktar slottet under en veckas tid. För många kommer det vara en stund som man minns länge i livet.

Högvakten ingår i den del av statsceremoniella verksamheten som Försvarsmakten har som uppgift att genomföra. Andra delar är kungliga bemärkelsedagar, statsbesök med mera.