Överlämning av ambulansstridsbåtar till Amfibieregementet

Torsdag den 28 januari överlämnade Försvarets materielverk, FMV, fyra stycken ambulansinredda stridsbåtar under en ceremoni på Berga. Dessa fyra stridsbåtar med sjukvårdsresurser är efterlängtade och utgör en viktig hörnpelare för amfibiebataljonen.

Kvalificerad vård kan ges på de överlämnade stridsbåtarna. Foto: Kristina Swaan, Amf 1
Två kvalificerade vårdplatser och två liggande eller 3 sittande.
Två kvalificerade vårdplatser och två liggande eller 3 sittande. Foto: Kristina Swaan
Projektledare Kristofer Gattberg vid FMV.
Projektledare Kristofer Gattberg vid FMV. Foto: Kristina Swaan, Amf 1
Två kvalificerade vårdplatser och två liggande eller 3 sittande. Foto: Kristina Swaan
Projektledare Kristofer Gattberg vid FMV. Foto: Kristina Swaan, Amf 1

– Dagens överlämning av stridsbåt 90HS ambulans, är en stor och viktig milstolpe och innebär att vi kan täppa igen en lucka i systemet. En lucka som kanske inte uppfattas som så besvärande i det dagliga arbetet när vi utbildar, tränar och övar olika enheter i taktiska scenarier, stridstekniska situationer eller operativa sammanhang. Men som är helt avgörande i en skarp situation, säger  Ola Truedsson, överste och chef vid Amfibieregementet och fortsätter:

– Min erfarenhet som bataljonschef i Kosovo visar med all önskvärd tydlighet att man inte startar en operation utan att ha klart sjukvård och hur sjukvårdskedjan skall fungera.

Till form och framförande skiljer sig inte de ambulansinredda stridsbåtarna nämnvärt från dem som nyttjas för trupptransport och annat. De största förändringarna syns inne i båten.

Däcksnivån är något förhöjt och dörren ner till transportutrymmet är helt annorlunda. Syftet med de förändringarna har varit att underlätta arbetsmiljön för sjukvårdspersonalen ombord. Med en bredare nedgång är det betydligt lättare att exempelvis få ner en patient som behöver transporteras på bår.

I ambulansen finns det två kvalificerade vårdplatser, det finns plats för ytterligare två liggande alternativt tre sittande patienter. En ambulansstridsbåt har samma kapacitet som två ambulansbilar.

Projektet påbörjades redan 2006, med projektledare Kristofer Gattberg, FMV, i spetsen. Förutom FMV har flera aktörer varit inblandade i framtagandet av stridsbåten; brukarna, det vill säga Försvarsmakten, Docksta och Muskövarvet AB.

– Samarbetet mellan alla aktörer har fungerat mycket bra. Den största utmaningen har varit bullerfrågan ombord. Precis som i alla projekt måste miljölagar efterföljas, vi har jobbat hårt på att få ner bullernivån i styrhytten och i vårdutrymmet. Slutligen lyckades vi, säger Kristofer Gattberg.

Snart kan ambulans-stridsbåtarna skönjas ute i skärgården. De är försedda med röda korset som sig bör.