Missförstånd ledde till inbrytning i fel hus

Det var ett missförstånd som gjorde att en patrull ur specialförbanden sprängde sig in i fel hus under övning i Torsby-trakten hösten 2009. Det helikopterförband som understödde patrullen, lämnade över fel koordinater till patrullen och därmed kom övningen att genomföras mot fel hus. Det visar Försvarsmaktens utredning av händelsen.

Insatsen mot huset var en del i en helt tillämpad övning som ingick i grundkursen för blivande specialförbandssoldater.
Omedelbart efter sprängningen av dörren stod det klart att insatsen gjorts mot fel hus och övningsmomentet avbröts. Huset var tomt och ingen skadades vid sprängningen. Ett omfattande utredningsarbete sattes igång efter händelsen för att klargöra händelseförloppet. Utredningen visar att den direkta orsaken till händelsen är att helikopterförbandet missförstod kartkoordinaterna man fått av övningsledaren och som man senare överlämnade till den övade patrullen. Den indirekta orsaken till händelsen är att övningsledaren inte kontrollerade att patrullen fått koordinaterna till rätt hus.
Händelsen har nu lett till nya rutiner för övningsledare och för hur geografiska referensmetoder ska fastställas.