Mekanikerskolan i nya lokaler

Från och med höstens utbildningar har Mekanikerskolan i Boden flyttat till nya fräscha och anpassade lokaler. Skolan är placerad mitt i centrum av garnisonens nya motorområde.– Det känns mycket bra att komma till en byggnad som verkligen är anpassad för verksamheten, säger Thomas Svensson, chef för skolan.

Erik Hällström, I 19, nyligen utexaminerad fänrik. Han fungerar som en av lärarna under chassiutbildningen på Stridsfordon 90. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten.
Från vänster: Mikael Isaksson och David Ögren från jägarbataljonen och Joel Larsson, pansarbataljonen har ett elfel som de försöker rätta till.
Från vänster: Mikael Isaksson och David Ögren från jägarbataljonen och Joel Larsson, pansarbataljonen har ett elfel som de försöker rätta till. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten.
Mekanikerskolans chefer är intresserad av elevernas arbete. Från höger Thomas Svensson och Robert Sjöqvist.
Mekanikerskolans chefer är intresserad av elevernas arbete. Från höger Thomas Svensson och Robert Sjöqvist. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten.
Från vänster: Mikael Isaksson och David Ögren från jägarbataljonen och Joel Larsson, pansarbataljonen har ett elfel som de försöker rätta till. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten.
Mekanikerskolans chefer är intresserad av elevernas arbete. Från höger Thomas Svensson och Robert Sjöqvist. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten.

I höst började trettio värnpliktiga från olika delar av Sverige att genomföra kurser vid skolan. För närvarande genomförs tre utbildningar: Stridsfordon 90 chassi-, hjulfordon grund med påbyggnad bandfordons- och reservmateriel utbildning. Deltagarna har blivit skickade av hemmaförbandet för att sedan ansluta efter avslutad kurs.
– Just nu utbildar vi värnpliktiga både från Bodens garnison och övriga delar av landet som efter 16 veckor blir tekniska speciallister inom sitt område. I framtiden rustar vi oss för att utbilda anställda mekaniker men också tekniker som ska delta i internationella insatser, säger Thomas Svensson.

Målsättningen är att våra deltagare ska bli duktiga på komponentnivå. Det vill säga att man som fordonsmekaniker byter ut motorer, delar och växellådor utan att reparera dessa. En annan viktig del är felsökning och att ställa rätt diagnos. Allt detta skall kunna ske under fältförhållanden. Som det ser ut i dag är det huvudsakligen värnpliktiga med någon typ av fordonsgymnasieutbilning som kommer till skolan. Men visst finns också deltagare med annan utbildningsbakgrund. Intresse och engagemang är det viktiga, säger Thomas Svensson.

Verksamhetsanpassade lokaler

 I en av de nyrestaurerade och miljöanpassade utbildningshallarna finner vi Erik Hällström, I 19, nyligen utexaminerad fänrik. Han har under kursveckorna blivit ditkommenderad och fungerar som en av lärarna under chassiutbildningen på Stridsfordon 90.
– Just nu har vi felsökningsuppgifter på dieselmotorn som kursdeltagarna ska lösa, säger han.

Felsökning i en Scania

I en av de andra hallarna hittar vi tre intresserade killar som arbetar med elsystemet i en Scanialastbil. Grabbarna jobbbar tillsammans i grupp med vanlig felsökning på fordonet men också med hjälp av de programvaror som finns i de nya datasalarna.