Med sikte på Cold Response

På jägarbataljonen i Arvidsjaur är nu soldaterna inne i den så kallade befattningsutbildningen där ett av de stora målen är den internationella vinterövningen Cold Response i Nordnorge. – Det ska bli intressant att få se att allt fungerar i grupp och pluton.  Att dessutom vara med i en övning med andra förband känns inspirerande, säger jägarsoldaten Johan Pettersson.

Carl-Johan Grape är en av åtta prickskyttar som nu utbildas på jägarbataljonen. Bataljonen har nu har siktet inställt mot Norge och den stora internationella övningen Cold Response. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Ag 90-skyttarna inledde med skjutning på 300 meters avstånd.
Ag 90-skyttarna inledde med skjutning på 300 meters avstånd. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
– Johan Pettersson och kapten Fredrik Andersson studerar resultatet av första skjutserien.
– Johan Pettersson och kapten Fredrik Andersson studerar resultatet av första skjutserien. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Skoterförarna under teknikutbildning, här kontrolleras om drivbandets spänning måste justeras.
Skoterförarna under teknikutbildning, här kontrolleras om drivbandets spänning måste justeras. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Ag 90-skyttarna inledde med skjutning på 300 meters avstånd. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
– Johan Pettersson och kapten Fredrik Andersson studerar resultatet av första skjutserien. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Skoterförarna under teknikutbildning, här kontrolleras om drivbandets spänning måste justeras. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Under Cold Response som genomförs den 18 februari till 5 mars kommer jägarbataljonen att utgöra stommen i den bataljonsstridsgrupp som är det största svenska bidraget i övningen.

Befattningsutbildningen som nu pågår är uppdelad i olika linjer: de är bland annat signalist, sjukvårdare, skyttar, skoterförare, eldledare, lastbilsförare, bandvagnsförare och jägarmekaniker.

Automatgevär 90

Skyttarna är uppdelade i två grupper, prickskyttar och Ag 90-skyttar. Ag 90 står för automatgevär 90 och är ett vapen främst anpassat för materielförstöring och bekämpning av fordon på avstånd upp emot 1500 meter. Ammunitionen har en kaliber på hela 12,7 millimeter.
– Idag skjuter vi på 300 och 600 meter för att komma igång efter uppehållet, det är nästan sex veckor sedan vi sköt sist. Vi har börjat med lite inskjutning och beräkningar för att se hur träffbilden ligger. Vi ägnar mycket tid på just ballistiken, temperaturskillnader och vindavdrift har mycket stor inverkan när man skjuter på långa avstånd. På det inledande avståndet 300 meter har jag ställt kravet att skotten ska sitta inom 15 gånger 15 centimeter, berättar kapten Fredrik Andersson, ansvarig för Ag 90-utbildningen.

Precision och tålamod

För de åtta prickskyttar som utbildas på bataljonen är självklart precision som står i fokus.
Under torsdagens inledande övning var det skjutning med tre skott i egen takt på 100 meters avstånd.
– Här är kravet max två centimeter mellan ytterskotten, men för att bli en bra prickskytt är det inte bara själva skyttet som har betydelse. De här soldaterna tas ut vid en speciell uttagning efter inryckning där många olika egenskaper vägs in. Här är bland annat bedömningsförmåga, orienteringsförmåga och tålamod viktigt, berättar sergeant Ludvig Johansson, instruktör.

Prickskyttarna måste också vara duktiga på matematik, ha stort tålamod och mycket god syn och hörsel.
– Just tålamod och observationsförmåga är mycket viktiga egenskaper då en prickskytt kan få ligga ensam och vänta långa perioder, fortsätter Ludvig Johansson.

Snöskotrarna måste fungera

Under Cold Response kommer jägarbataljonen många gånger att verka i extrem fjällterräng, sådant ställer givetvis stora krav på framkomlighet. Till sin hjälp förutom skidor och snöskor har bataljonen ett trettiotal snöskotrar. På garageområdet pågår snöskoterutbildningen och totalt 32 förare utbildas.
– Vi börjar med 4-5 dagars teknikutbildning, det är ju väldigt viktigt att förarna kan maskinerna om det händer något ute i fjällterrängen. Ett av kraven är att de ska kunna utföra enklare reparationer i fält. Utbildningen innehåller även minst 5-6 dagars körning, berättar löjtnant Per Hansson, snöskoterinstruktör.

Fjällterräng

Befattningsutbildningen fortsätter nu i Arvidsjaur ytterligare två veckor. Därefter ger sig bataljonen av till Hemavan för två veckors förövning i fjällterräng kopplat till uppgifterna som bataljonen ska lösa under Cold Response.
– Den utbildning som genomförts under hösten och den befattningsutbildning vi nu är inne i ger en mycket bra grund att stå på inför Cold Response. Vi kan se fram emot övningen med tillförsikt, säger överstelöjtnant Urban Edlund, bataljonschef.