Klart att gå vidare med införande 3 och 4

Den 30 december 2009 tecknade Försvarsmakten en avropsbeställning med IBM Svenska AB på Införande 3 och Införande 4 av System PRIO. Detta avtal kompletterar systemleveransavtalet för införandet av System PRIO, som tecknades 2007.

Det första införandet av System PRIO i Försvarsmakten lanserades i början av 2009 och andra införandet i april 2010.

Införande 3 och 4 startar 2010-04-01 och kommer att köras parallellt för att rationalisera bland annat bemanning och hantering av IT-miljöer.

Omfattning av Införande 3-4

Det tredje införandet avser logistikfunktionen i System PRIO. Införandet stödjer främst transport, inköps- och lagerhantering. Fjärde införandet stödjer personaladministration, strategisk personalplanering, utbildningsadministration och lönebildning.

Samtliga förband, skolor, centra och staber berörs av det tredje och fjärde införandet.