HMS Carlskrona åter till sjöss

HMS Carlskrona med besättning förbereds nu för kommande insats utanför Somalias kust. Efter några års stillaliggande var fartyget igår åter till sjöss.

HMS Carlskrona till sjöss utanför hemmahamnen Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Sista tampen till bogserbåten läggs loss
Sista tampen till bogserbåten läggs loss Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Sista tampen till bogserbåten läggs loss Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

I höstas började fartyget anpassas för sitt kommande uppdrag. Exempelvis har stora modifieringar gjorts på manöverbryggan och i stridsledningscentralen.
Personal från Försvarets materielverk, Marinbasen och Kockums har trots snäva tidsförhållanden hunnit färdigt i tid, så att första proverna till sjöss kunde genomföras enligt plan.

Håkan Nilsson är fartygschef på HMS Carlskrona:
– Vi har nu gjort de första proven i en lång serie med bra resultat. Idag har vi gjort ankrings- och maskinprover och de närmaste veckorna väntar mer avancerade tester.

Fakta om insatsen

HMS Carlskrona kommer att ingå i Operation Atalanta som är EU:s första marina insats. Under 2009 bidrog Sverige med korvetterna HMS Stockholm, HMS Malmö och stödfartyget HMS Trossö under namnet ME01. Syftet med Atalanta är att skydda FN:s livsmedelsprograms (WFP) hjälpsändningar och sjöfarten i området mot pirathotet.

HMS Carlskrona kommer att kasta loss från Karlskrona lördagen den 13 mars. Insatsen i området påbörjas den 15 april. Under de fyra första månaderna kommer ett svensklett styrkehögkvarter (FHQ, Force Head Quarter) ombord som leder EU:s fartyg i området. Insatsen kommer att förlängas med ytterligare två månader under hösten. Fartyget beräknas återkomma till hemmahamnen under första halvan av december 2010.