Från koja till slott

Det är minus 15 grader, det enda ljud som hörs är soldaternas knarrande steg när de exercerar vid vaktkuren. Under hela december och en bit in på januari har Amfibieregementet genomfört högvakten på Stockholms slott och på Drottningholm.

Trots kyla och snö löste soldaterna uppgifterna på ett utmärkt sätt Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Kamratskap är viktigt under den här typen av övning.
Kamratskap är viktigt under den här typen av övning. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Vapenkunskaperna prövades under övningen.
Vapenkunskaperna prövades under övningen. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Vaktavlösning på Stockholms slott.
Vaktavlösning på Stockholms slott. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Kamratskap är viktigt under den här typen av övning. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Vapenkunskaperna prövades under övningen. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Vaktavlösning på Stockholms slott. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Högvakten är en tradition som har funnits sedan 1523. Från början hette det kungavakten och de enda som utövade detta var Livgardets soldater. Från mitten på 1800-talet nyttjades andra förband ur Stockholms garnison för högvakten, men från 1960-talet är det hela Försvarsmaktens angelägenhet att skydda den kungliga familjen.

Trots kyla, kalla vindar och ymnig snöfall fylldes borggården med besökare vid vaktavlösningarna. Soldaterna runt om i vaktkurerna fick en hel del frågor, förutom att de löste en skarp bevakningsuppgift, fungerade de också som guider och inte minst har de blivit fotograferade av tusentals turister.

Mycket att lära sig

Soldaterna tillhör amfibieinsatskompaniet och de ryckte in i maj 2009 och muckar i mars 2010. Det är en omväxlande tillvaro för soldaterna på Amfibieregementet. Den första tiden för soldaterna präglas av grundläggande soldatutbildning, där de skall lära sig allt ifrån hantering av personlig utrustning såsom uniformens bärande, hantering av vapen till att ta hand om en skadad kamrat till att fungera ute i fält under mer extrema förhållanden. Efter den grundläggande soldatutbildningen genomförs huvudtjänstutbildning som är varierande beroende på vilket kompani du tillhör.

Utbildningskontroll

För att få en kvittens på att soldatutbildningen ligger på en bra och rätt nivå, genomförs övning amfibie. Övningen har flera syften, bland annat att kontrollera den enskildes och gruppens soldatkunskaper. Det genomförs skarpskjutning, sjukvårdsmoment, orientering, vattenfys ja i stort sätt prövas det mesta som soldaterna har utbildats på under den grundläggande soldatutbildningen. Utöver det prövas också soldatens förmåga att fungera och lösa uppgifter under mer pressade förhållanden där både begränsad sömn och ovisshet skapar en press på soldaterna och gruppen. I de flesta fall skapas en viss oro och osäkerhet på den egna förmågan då man ställs inför mer svåra och krävande uppgifter som man tidigare inte har genomfört.

Varierande uppgifter

Erfarenheter från övning amfibie är att soldaterna växer både som individer och som grupp när de inser att de faktiskt har en större kapacitet en vad de själva har trott.
En övning som denna tvingar dessutom till samarbete vilket också ökar gemenskapen i gruppen, plutonen och kompaniet.
Soldaterna löser sina uppgifter med stolthet i olika miljöer och under skiftande förhållanden, ena dagen lever och agerar de ute i terrängen och bor under bar himmel för att nästa dag bevaka den kungliga familjen på slottet.

Amfibieregementet vill också tillönska alla en god fortsättning på det nya året.