Försvarsmusiken en del av Livgardet

Livgardet växer. Från och med 1 januari 2010 ingår Försvarsmusiken som en enhet inom Livgardet. Regementet har därmed fått ett hundratal nya medarbetare.- Det är glädjande att regementets verksamhet utökas, säger regementschef Håkan Hedlund.

Thomas Hjortenhammar, chef för Marinens musikkår och flaggtrumslagare Karin Svensson är glada över att bli en del av Livgardet – även om Kungsängen ligger långt från Karlskrona. Foto: Elin Göthe/Försvarsmakten

Vid en liten inofficiell ceremoni på Livgardet den 13 januari hälsade regementschef Håkan Hedlund de tre musikkårerna välkomna in i förbandet. Ett förband med en mångfacetterad verksamhet, som tack vare Marinens musikkår numera sträcker sig från hundavelsstationen i Sollefteå till musikkåren i Karlskrona.

– Livgardet svarar för den statsceremoniella tjänsten, där musiken är en viktig del, så det känns naturligt att koppla ihop Livgardet med försvarsmusiken, säger Håkan Hedlund.

Införlivandet av Försvarsmusiken i Livgardet sker i enlighet med det förslag som regeringen lade fram i budgetpropositionen hösten 2009. Försvarsmusikcentrum lades ned som eget förband den 31 december 2009. Verksamheten är från och med den 1 januari 2010 en enhet inom Livgardet med det nya namnet Försvarsmusiken. Syftet är att skapa en mer rationell verksamhet i Kungsängen och att göra administrativa besparingar. Däremot ska inte den musikaliska verksamheten påverkas. Cheferna för de tre kårerna: Arméns musikkår, Livgardets dragonmusikkår och Marinens musikkår är positiva till att vara en enhet inom Livgardet.

– För mig som gammal livgardist är det som att komma hem igen och det känns bra, säger Hans Augustin, chef för Arméns musikkår.