Första mötet med Gripen

De första thailändska flygteknikerna som ska utbildas på JAS 39 Gripen har kommit till Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS) i Halmstad. Thailand har köpt sex Gripenplan och nu ska 40 flygtekniker utbildas i Sverige.

Vid introduktionsveckans rundtur i hangaren på FMTS fick de thailändska flygteknikerna för första gången se Gripen på riktigt. Foto: Sven-Olof Willhöft/Försvarsmakten
Tomas Pennerborn ger en första introduktion till hur förarplatsens displayer fungerar.
Tomas Pennerborn ger en första introduktion till hur förarplatsens displayer fungerar. Foto: Sven-Olof Willhöft/Försvarsmakten
Martin Erlandsson visar en av de många manualer som en flygtekniker på Gripen använder sig av.
Martin Erlandsson visar en av de många manualer som en flygtekniker på Gripen använder sig av. Foto: Sven-Olof Willhöft/Försvarsmakten
Tomas Pennerborn ger en första introduktion till hur förarplatsens displayer fungerar. Foto: Sven-Olof Willhöft/Försvarsmakten
Martin Erlandsson visar en av de många manualer som en flygtekniker på Gripen använder sig av. Foto: Sven-Olof Willhöft/Försvarsmakten

De 20 tekniker som just anlänt till FMTS tar en första rundtur i hangaren och får nu för första gången se i verkligheten det plan de ska jobba med framöver.
– Om ni ska ladda kryptonycklar så är det här ni gör det, säger Martin Lennartsson, och pekar på en panel på planets sida.
– Vem ansvarar för att sköta den uppgiften? frågar en av de thailändska teknikerna.
– Bra fråga, svarar Martin Lennartsson. Det är sådant som ni själva måste komma fram till under ert införande.
Den utbildning de ska få vid FMTS kallas typutbildning på JAS 39 Gripen. Flygtekniker från Tjeckien och Ungern, som också har infört Gripen, har fått samma utbildning vid skolan och lärarna hanterar vant både undervisningen på engelska och mötet med de olika kulturerna.

– Det blir en stor omställning för de thailändska teknikerna, de får byta både miljö och kultur, och så bytet av flygplan, säger Pedro Fortea på JAS-sektionen. Att gå från de flygplan Thailand har idag till Gripen är som att gå från andra till fjärde generationens flygplan i ett enda steg.

Hög teknologisk nivå

Just den tekniska nivån är också det som de thailändska teknikerna själva ser fram mest emot med Gripen:
– Gripen är ett fantastiskt stridsflygplan, säger överste Pichead Rungsindhu, och vi blir det första teamet som ska jobba med planet. Med den höga teknologiska nivån som Gripen har kommer vi att bli ledande i Asien.

Under en termin kommer nu de 20 teknikerna att utbildas vid FMTS, och under hösten blir det praktik på flygflottiljerna F 7 och F 17. Till hösten kommer en ny omgång med thailändska flygtekniker till Sverige på utbildning.

Internationella kontakter

I takt med den ökande exporten av JAS 39 Gripen finns också alltfler möjligheter för piloter och flygtekniker i den svenska Försvarsmakten att arbeta med internationella kontakter och utbildningar, på hemmaplan eller i tjänstgöring utomlands. Från i november kommer en svensk supportgrupp med elva personer att finnas i Thailand för att stödja landet vid införandet av Gripen, på liknande sätt som i Ungern och Tjeckien, och Martin Lennartsson från F17 som visar eleverna kontrollpanelerna idag är en av dem som ingår i teamet.

– Det är en spännande utmaning, säger han. Jag har tidigare varit i Ungern i tre och ett halvt år, och gillar att jobba som lärare och hjälpa kolleger att använda våra system på rätt sätt. Jag själv får bättre språkkunskaper och får möta andra kulturer.