Förbättrad svensk sjukvårdsförmåga till Afghanistan

Vid en sjukvårdsövning i Karlsborg i veckan togs ytterligare ett steg för att förbättra den svenska förmågan att ta hand om skadade soldater i Afghanistan.

Foto: K 3/Försvarsmakten
Lätt kirurgisk utrustning
Lätt kirurgisk utrustning Foto: K 3/Försvarsmakten
Lätt kirurgisk utrustning Foto: K 3/Försvarsmakten

Under 2009 startade armétaktiska staben (ATS) upp arbetet med att organisera och bemanna en lättrörlig sjukvårdsförmåga, avsedd för utlandsinsatser, främst i Afghanistan. Arbetet kulminerade under hösten med materielförsök vid sjukvårdsskolan på K3 i Karlsborg.

För några dagar sedan togs ytterligare ett steg i denna riktning då det genomfördes en speciell utbildning och sjukvårdsövning på K3 i Karlsborg. Vid övningen deltog bland andra läkare från USA:s marinkår i form av kirurger med stor erfarenhet från Irak och Afghanistan. Utbildningen fortsätter nu på plats i Afghanistan under februari med bland annat personal ur sjukvårdsskolan på K3. Den nya lättrörliga enheten, med bra lätt utrustning, kan utnyttjas inom hela det svenska ansvarsområdet i Afghanistan.

Sjukvårdsenhetens huvudsyfte är att kunna genomföra ett mer kvalificerat akut omhändertagande av en skadad soldat, för att så långt det går kunna "köpa tid" för patienten inför transporten till nästa vårdnivå. Det kan vara ett fältsjukhus eller motsvarande.