Flottstyrkans ledning förbereder sig

Sverige tar i april över ledningen för flottstyrkan EU NAVFOR – European Union Naval Force – utanför Somalias kust. Staben ryckte in vid Marinbasen i Karlskrona och samlades därefter vid Ledningsträningscentrum i Enköping för att samöva i en digital miljö.

Force Commander Jan Thörnqvist (t.h.) övar med delar av sin stab. Foto: Carl Sjöstrand
Stabsmiljön är uppbyggd för att så långt som möjligt efterlikna stabsmiljön ombord på fartyget HMS Carlskrona.
Stabsmiljön är uppbyggd för att så långt som möjligt efterlikna stabsmiljön ombord på fartyget HMS Carlskrona. Foto: Carl Sjöstrand
Staben är multinationell och består av cirka 35 personer, varav 15 är svenskar.
Staben är multinationell och består av cirka 35 personer, varav 15 är svenskar. Foto: Carl Sjöstrand
Stabsmiljön är uppbyggd för att så långt som möjligt efterlikna stabsmiljön ombord på fartyget HMS Carlskrona. Foto: Carl Sjöstrand
Staben är multinationell och består av cirka 35 personer, varav 15 är svenskar. Foto: Carl Sjöstrand

Force Commander Jan Thörnqvist och delar av hans stab samlades under vecka 4 vid Ledningsträningscentrum som tillhör Ledningsregementet i Enköping. Stabsofficerare från Norge och Spanien anslöt och därmed går staben över till att vara multinationell, vilket bland annat innebär att hela tiden arbeta på engelska. 
– Vi har nu börjat hitta formerna för hur vi skall arbeta tillsammans som en stab och det känns verkligen bra att få chansen att samöva på detta sätt innan man åker ut, konstaterar tillförordnande stabschefen, kommendörkapten Anders Larsson.

I Ledningsträningsanläggningen har ett utrymme byggts upp för att så långt som möjligt efterlikna stabsmiljön ombord på fartyget HMS Carlskrona, som kommer vara stabens plattform. Samtidigt iordningsställs nu tekniken ombord på fartyget nere i Karlskrona.
– Vi ser fram emot att komma tillbaka hit under vår nästa ledningsträningsvecka, då vi även kommer att ha spel med ett scenario utvecklat av dem som själva varit på plats under föregående år, berättar Anders Larsson.

Syftet med operationen är att förebygga, motverka och bekämpa sjöröveri och väpnade rån utanför Somalias kust. I april tar Sverige över ledningen efter den italienska flottan och den svenska flottiljamiralen Jan Thörnqvist leder sedan det multinationella Force Headquarters, FHQ, fram till i augusti. Fartyget HMS Carlskrona har till huvuduppgift att vara plattform för FHQ men fungerar även som en bidragande enhet och är utrustad såväl med vapen som med en egen bordningsstyrka. FHQ består av cirka 35 personer varav 15 svenskar.

Uppdraget är att:

  • Skydda fartyg från World Food Programme (WFP) som levererar livsmedelsbistånd till fördrivna människor i Somalia (internflyktingar).
  • Skydda utsatta fartyg som seglar i Adenviken och utanför Somalias kust.
  • Nyttja nödvändiga åtgärder, inklusive användning av våld, för att förebygga, motverka och ingripa för att stoppa sjöröveri och väpnade rån som kan förekomma i de områden där man är närvarande.