Fler kvinnor behövs i insatser

Försvarsmakten har ett nytt koncept för Military Observation Team i Afghanistan – mixade team. Det ger operativa fördelar eftersom de kan få information från lokalbefolkningen i alla lägen.

Försvarsmakten arbetar systematiskt med genderfrågor i samtliga insatser. Målet är att kvinnor inte längre ska vara utsatta, de ska ges alla möjligheter att agera självständigt och kunna göra egna livsval.

I Uppdrag Granskning den 27 januari beskrevs hur fredsarbetare har otillåtna relationer med lokalbefolkningen i Kongo. En nyckel att komma till rätta med den problematiken är att skicka fler kvinnor på uppdrag till oroshärdar.

Ställföreträdande chefen insats, generalmajor Anders Brännström och gender advisor Charlotte Isaksson vidareutvecklar tankarna i en debattartikel publicerad på svd.se.