F 7 berett stödja på Haiti

F 7 har fått frågan om flottiljen kan sända en transportflygresurs med därtill hörande personal för att stödja i räddningsarbetet på Haiti. Flottiljen har svarat ja på frågan, men ännu har inte order att genomföra uppdraget getts. F 7 är beredda att inom 24 timmar efter order påbörja ombasering till Dominikanska Republiken.

C-130 Hercules. Foto: Försvarsmakten

På fredagen den 15 januari fick F 7 frågan om flottiljen har möjlighet att genomföra flygningar för att stödja räddningsarbetet föranlett av jordbävningskatastrofen i Haiti. Frågan ställdes av Högkvarterets flygtaktiska stab, FTS. F 7 svarade senare samma dag att man har möjlighet att ställa en transportflygresurs till förfogande. Det handlar dock i nuläget endast om en förfrågan, ingen formell order har getts till F 7 att genomföra uppdraget.

Om uppdraget genomförs kommer två av flottiljens C-130 Hercules att inom 24 timmar påbörja ombasering till Dominikanska Republiken där man sedan skall flyga i skytteltrafik till och från Port au Prince i Haiti. Ett tjugotal personer och kringutrustning för att operera med flygplanen följer då med på resan. I skytteltrafiken kan man flytta cirka 80 till 100 ton last per dygn och kommer i ett första skede att basera i området under två veckor.

Just den här typen av kortare transporter till och från katastrofområdet lämpar sig C-130 Hercules väl för. Flygplanet går fort att lasta och lossa och man kan upprätthålla en hög frekvens i flyguppdragen.

För längre transporter har Försvarsmakten redan nu engagerats genom en flygning med C-17 Globemaster som i vanliga fall är baserad på Papa Air Base i Ungern. Denna flygning har planerats efter framställan från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.