En livlina i Afghanistan

Vid insatsen i Afghanistan arbetar svenska och finska soldater sida vid sida. Nu har ytterligare ett steg tagits för att förbättra även möjligheten att förbereda sig tillsammans. Detta för att ytterligare öka säkerheten för den personal som tjänstgör i Afghanistan. Det handlar om en ny utbildning för signalister, vilka är en livlina för den personal som tjänstgör i en internationell insats.

I Afghanistan samarbetar svenskar och finnar. Här övar finska signalister inför uppdraget. Foto: Rick Forsling
Signalisterna är en livlina för de soldater som arbetar i insatsområdet.
Signalisterna är en livlina för de soldater som arbetar i insatsområdet. Foto: Rick Forsling
På väg ut för första övningsmomentet utomhus.
På väg ut för första övningsmomentet utomhus. Foto: Rick Forsling
Kartkoll. Det här är första gången utbildningen genomförs vid Ledningsregementet, men redan till sommaren planeras en ny omgång för nästa styrka som ska till Afghanistan.
Kartkoll. Det här är första gången utbildningen genomförs vid Ledningsregementet, men redan till sommaren planeras en ny omgång för nästa styrka som ska till Afghanistan. Foto: Rick Forsling
Signalisterna är en livlina för de soldater som arbetar i insatsområdet. Foto: Rick Forsling
På väg ut för första övningsmomentet utomhus. Foto: Rick Forsling
Kartkoll. Det här är första gången utbildningen genomförs vid Ledningsregementet, men redan till sommaren planeras en ny omgång för nästa styrka som ska till Afghanistan. Foto: Rick Forsling

Under en vecka har elva finländska signalister som är på väg för tjänstgöring i Afghanistan övat vid Ledningsregementet. På regementet finns en bred erfarenhet av att utbilda personal från olika nationer, bland annat inom områdena ledning och signalering. Det är dock första gången som den här utbildningen genomförs. Tidigare har de finländska signalisterna fått utbildning på de svenska systemen först när de anländer till Afghanistan.

– Att vi nu fått möjligheten att utbilda dem redan innan insats är mycket positivt eftersom en bra kommunikation mellan de enheter som arbetar tillsammans i Afghanistan är en förutsättning för att kunna lösa uppgiften och hålla en hög säkerhetsnivå, inte minst när något inträffar, säger kapten Mikael Larsson som har egen erfarenhet från området och som nu är med och utbildar de finländska signalisterna.

Mikael Larsson får medhåll av Tuomas Harjula som är en av deltagarna på utbildningen. Signalisterna är en livlina för de enheter som är ute på fältet, ofta långt bort och i svår terräng, konstaterar han.

– Därför är den här typen av förberedelser av stor vikt, säger Tuomas Harjula.

De finländska signalisterna kommer dels att ingå i olika team som befinner sig ute i området, dels att arbeta i den gemensamma kommunikationscentral varifrån de svensk-finländska soldaterna leds. Ytterligare en motsvarande utbildning planeras till sommaren när nästa styrka ska åka till Afghanistan.

– Eftersom de finländska soldaterna har en oerhört seriös inställning har vi lyckats nå en mycket bra kunskapsnivå trots att det är en relativt kort utbildning, säger Mikael Larsson.