Det nordiska samarbetet tar ytterligare steg

Sedan 2009 har ett samarbetsavtal funnits mellan de nordliga flygflottiljerna i Sverige, Norge och Finland vilket har medgivit att länderna med kort varsel kan korsa varandras gränser för att öva tillsammans. Under förra året skedde detta vid ett tjugotal tillfällen då Sverige samövade med antingen Finland eller Norge. I år har samarbetet mellan länderna tagit ytterligare ett steg då det planeras att alla tre länder ska delta i övningarna samtidigt.

Nöjda divisionschefen har kommit överens om ett flertal samövningar under 2010. Från vänster Carl-Johan Edström, Jörgen Marqvardsen, Øivind Gunneryd chef för 332 skvadron Bodø i Norge och Juha Salminen Fighter sqvadron commander från Rovanienmi Finland. Foto: Louise Levin
Carl-Johan Edström, chef för 2:a divisionen på F 21 berättar om planerna för samövningarna under 2010.
Carl-Johan Edström, chef för 2:a divisionen på F 21 berättar om planerna för samövningarna under 2010. Foto: Louise Levin
Carl-Johan Edström, chef för 2:a divisionen på F 21 berättar om planerna för samövningarna under 2010. Foto: Louise Levin

Under två dagar i januari träffades divisionscheferna vid F 21 i Luleå, Rovaniemi i Finland och Bodø i Norge för att diskutera fram årets satsning för avtalet som går under namnet Cross Border. Avtalet innebär att stridsflygen startar från sina respektive hemmabaser, möts och övar i luften, för att sedan flyga tillbaka till hemmabasen. Under 2009 skedde detta vid ett tjugotal tillfällen mellan Sverige och Finland eller Sverige och Norge. I år tar samarbetet ytterligare ett steg då divisionscheferna planerar sammanlagt 32 gemensamma övningstillfällen varav åtta kommer att vara med alla tre länder samtidigt. En utveckling som divisionschef Carl-Johan Edström är mycket glad över.

– Genom detta följer vi den politiska viljan med nordiskt samarbete samtidigt som vi får möjligheten att öva mot andra flygplanstyper med andra vapensystem, säger Carl-Johan Edström.

Under de två hektiska planeringsdagarna diskuterades även 2011 och 2012 och vilka ytterligare samarbeten som kan göras.

– Bland annat har vi diskuterat att utbilda teknisk personal till att göra mindre jobb på varandras flygplanstyper, vilket skulle kunna innebära att vi då även skulle kunna landa in på varandras baser, berättar Carl-Johan.