70 år sedan Sverige deltog i Finska vinterkriget

Tisdagen den 12 januari, var det exakt 70 år sedan Sverige gjorde det första flyganfallet i det Finska vinterkriget. F 19 var benämningen på det svenska frivilliga flygförband som upprättades och verkade i Finland under vinterkriget mellan Sovjetunionen och Finland 1939–1940.

Vid ceremonin i Finland talade flygvapeninspektör Anders Silwer om den viktiga insats som gjordes under den mycket karga tiden och med de knappa resurser man hade att tillgå. Foto: Lena Korva
Vid kransnedläggningen från svenska delegationen var det flygvapeninspektör Anders Silwer (till höger) och veteranen Bengt Naessen (mitten) som lade ner kransen.
Vid kransnedläggningen från svenska delegationen var det flygvapeninspektör Anders Silwer (till höger) och veteranen Bengt Naessen (mitten) som lade ner kransen. Foto: Lena Korva
En överflygning genomfördes med JAS 39 Gripen och F 18 Hornet över Olkkajärvi i Finland och över flottiljen i Luleå. Överflygningen skedde i formation ”Förlorad kamrat i strid” där ett flygplan lämnade formationen medan de övriga fortsatte framåt.
En överflygning genomfördes med JAS 39 Gripen och F 18 Hornet över Olkkajärvi i Finland och över flottiljen i Luleå. Överflygningen skedde i formation ”Förlorad kamrat i strid” där ett flygplan lämnade formationen medan de övriga fortsatte framåt. Foto: Louise Levin
Vid kransnedläggningen från svenska delegationen var det flygvapeninspektör Anders Silwer (till höger) och veteranen Bengt Naessen (mitten) som lade ner kransen. Foto: Lena Korva
En överflygning genomfördes med JAS 39 Gripen och F 18 Hornet över Olkkajärvi i Finland och över flottiljen i Luleå. Överflygningen skedde i formation ”Förlorad kamrat i strid” där ett flygplan lämnade formationen medan de övriga fortsatte framåt. Foto: Louise Levin

För att bevara minnet av F 19:s insatser under vinterkriget och hedra dess personal utsåg generallöjtnant Lars-Erik Englund, chef för svenska flygvapnet 1993, Norrbottens flygflottilj att vara traditionsförband för F 19. En ceremoni genomförs varje år den 12 januari vid minnesstenar både på F 21 och vid sjön Olkkajärvi i Finland som utgjorde basen för förbandet.

En delegation med 15 personer från Sverige deltog i firandet av 70-års minnet av flygflottiljen F 19 i Rovaniemi, Finland. Delegationen bestod av flyginspektören generalmajor Anders Silwer och F 19-veteranen, 92-åriga Bengt Naessen, chefen för Norrbottens flygflottilj överste Per Nilsson, flygförare från 211:e stridsflygdivisionen, representanter från Kamratföreningen F 21 och Traditionsföreningen i norr för svenska finlandsfrivilliga i Finland.

Från Finland deltog förutom veteraner och representanter från Lapplands flygflottilj, Finlands flygvapenchef generalmajor Jarmo Lindberg samt brigadgeneral Lauri Puranen.

Vidareutveckling av det nordiska samarbetet

Redan 2000 kom en tydlig politisk inriktning om ett utökat nordiskt samarbete. Två år senare, 2002, genomförs den första flygövningen och divisionsutbytet ”Arctic Fighter Meet” med finska flygvapnet och Lapin lennosto med F 21 och Luleå som bas. Därefter har samarbetet utvecklats till att gemensamma flygövningar kan genomföras på veckobasis enligt det gällande samarbetsavtalet från 2009 för cross border-övningar. Avtalet medger att svenskt flyg kan flyga över landsgränsen till Finland och vice versa.