Visbykorvetter bunkrar till sjöss

Leveransen av de två första Visbykorvetterna till Försvarsmakten är nu mycket nära. Ett av de sista proverna före leveransen är RAS, att kunna tanka drivmedel från ett annat fartyg till sjöss.

HMS Härnösand tar emot bunkerslangen Foto: FMV
Bunkerstationen på HMS Visborg för över bränsle till korvetten
Bunkerstationen på HMS Visborg för över bränsle till korvetten Foto: FMV
Med färgade skyltar signaleras mellan fartygen
Med färgade skyltar signaleras mellan fartygen Foto: FMV
Ombord på korvetten kopplas bunkerslangen in
Ombord på korvetten kopplas bunkerslangen in Foto: FMV
Bunkerstationen på HMS Visborg för över bränsle till korvetten Foto: FMV
Med färgade skyltar signaleras mellan fartygen Foto: FMV
Ombord på korvetten kopplas bunkerslangen in Foto: FMV

–Att kunna få drivmedel från ett stödfartyg ute till havs gör att korvetterna får längre uthållighet till sjöss, man slipper alltså tidsödande förflyttningar till och från kaj, säger Patrik Norberg som är fartygschef på HMS Härnösand.

Om fartygen ligger långt ifrån hamn, som exempelvis under insatsen i Adenviken, är möjlighet till RAS* mycket viktig. Under proverna nyligen var det stödfartyget HMS Visborg som förde över drivmedlet utanför Berga i Stockholmsområdet. Bunkern behöver inte nödvändigtvis komma ifrån ett svenskt stödfartyg, procedurer och utrustning är likadana om man bunkrar från andra nationers stödfartyg. Stödfartyget släpar bunkerslangen efter sig, korvetten tar ombord den och när allt är inkopplat och klart förs bränslet över. Skulle ett läckage inträffa stoppas överföringen omedelbart.
Det som är speciellt med just Visbykorvetterna är att fördäck är inbyggt. Besättningen står inombords och gör handgreppen. Hanteringen blir lite svårare, men å andra sidan är man väderskyddad vilket är en stor fördel för personalen.

–Proverna gick oerhört smidigt, vi hade förberett oss noggrant och allt gick som planerat, avslutar Patrik Norberg.

Den 16 december övergår HMS Helsingborg och HMS Härnösand i Försvarsmaktens ägo. De levereras då i version 4. Parallellt pågår utvecklingen av tre Visbykorvetter mot version 5 som även kommer att ha förmågan att bära sjömålsrobot. Korvetterna Helsingborg och Härnösand kommer i sin nuvarande konfiguration att kunna lösa många olika uppgifter, sjöfartskydd i Adenviken är bara ett exempel. Under det kommande året kommer de att ha ett fulltecknat övningsschema med målsättningen att vara klara för insatser både här hemma och utomlands i oktober 2010.

*RAS - Replenishment At Sea