Växelvis framåt!

De värnpliktiga sammanfattade terminen med en krävande veckolång fältövning där stridsutbildning på gruppnivå stod i fokus.

Övning i förflyttning genom korridor med skyl av rök från rökhandgranat 05. Foto: Pauline Demetriades / SkyddC
Formellt kast med övningshandgranat.
Formellt kast med övningshandgranat. Foto: Pauline Demetriades / SkyddC
En av underrättelsegrupperna återsamlas i skydd inför omgruppering.
En av underrättelsegrupperna återsamlas i skydd inför omgruppering. Foto: Pauline Demetriades / SkyddC
Övningsmoment i oplanerad strid mot en större trupp, så kallad sammanstöt.
Övningsmoment i oplanerad strid mot en större trupp, så kallad sammanstöt. Foto: Pauline Demetriades / SkyddC
Formellt kast med övningshandgranat. Foto: Pauline Demetriades / SkyddC
En av underrättelsegrupperna återsamlas i skydd inför omgruppering. Foto: Pauline Demetriades / SkyddC
Övningsmoment i oplanerad strid mot en större trupp, så kallad sammanstöt. Foto: Pauline Demetriades / SkyddC

 

Det var både med förväntan, men även viss tveksamhet som kompaniet rullade ut i skogen för sin första längre sammanhängande fältövning. Nu var det dags för ställföreträdande gruppchefer, specialister och fordonsförare att, för första gången, samarbeta fullt ut. Uppdelade på flera täter rörde sig kompaniet över övningsområdet. Många nya rutiner skulle befästas på kort tid, förläggningsplatser säkras, sambandet fungera och dessutom måste större delen av arbetet göras i mörker och minusgrader.

Stridsutbildningen började med stridspars strid och bedrevs med skarp ammunition i olika terrängtyper under ihållande regn varvat med frostigt, soliga dagar. Både soldater och befäl levde sig helhjärtat in i scenariot under övningens avslutande, intensiva dagar. 

Efter sju fullmatade dygn återkom sedan Swea kompani till sina kaserner för vård och återhämtning.

Fortsatt stridsutbildning

Kompaniet fortsatte sedan utbildningen med handgranatskastning och utökad stridsutbildning för kompaniets grupper för att snart ge sig ut på nästa längre fältövning.

Stridsutbildning i fält: snö och krutrök

Vid den avslutande fältövningen stod stridsutbildning på gruppnivå i fokus. Veckan inleddes med att kompanichefen redogjorde för utgångsläget i övningsscenariot och sedan lastades nödvändig materiel innan kompaniets fordon grupperades på Umeå garnisons skjutfält.

Dagarna bjuder inte på alltför mycket dagsljus under vinterhalvåret. Därför gällde det att alla förberedelser hade genomförts innan gryningsljuset steg över skogen så att de ljusa timmarna kunde användas optimalt. Kvällstid löste kompaniet istället flertalet bevakningsuppgifter och förberedde sig för morgondagens övningar samt vårdade fordon, vapen och annan materiel.

Under veckan stegrades övningsscenariot genom rapporter om motståndartruppers räder mot vapenförråd, sammandrabbningar med lokalpolis och utplacering av IED-bomber (Improvised Explosive Device).

I slutet på fältveckan byggdes skjutövningarna ut med skarpa rökhandgranater och rökspårsskjutning för målangivning. Även övningar i mörkerstrid genomfördes, då med lyspatrull och skjutning med spårljusammunition.