Variation och tempo ger resultat

På två fronter framrycker stridsfordonen från pansarbataljonens pansarskyttekompani mot havet på Tåme skjutfält några mil norr om Skellefteå. – Det här är riktigt roligt, vi får öva mycket och omväxlande och dessutom i ett högt tempo, säger David Jönsson, vagnchef på ett av stridsfordonen.

Ett stridsfordon har precis upptäckt ett mål på nära håll, skytten kommer snabbt till skott och bekämpar målet. I bandvagnen sitter övningsledaren som följer och leder stridsskjutningen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Stridsfordonet får sammanstöt och skjuter med rökkastaren för att snabbt kunna backa i skydd.
Stridsfordonet får sammanstöt och skjuter med rökkastaren för att snabbt kunna backa i skydd. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Skyttegruppen genomför så kallad uppsutten strid, då bekämpas målen direkt från det bakre utrymmet i vagnen.
Skyttegruppen genomför så kallad uppsutten strid, då bekämpas målen direkt från det bakre utrymmet i vagnen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Fredrik Hedin, skytt, David Jönsson, vagnchef och Fredrik Palmqvist, förare.
Fredrik Hedin, skytt, David Jönsson, vagnchef och Fredrik Palmqvist, förare. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Stridsfordonet får sammanstöt och skjuter med rökkastaren för att snabbt kunna backa i skydd. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Skyttegruppen genomför så kallad uppsutten strid, då bekämpas målen direkt från det bakre utrymmet i vagnen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Fredrik Hedin, skytt, David Jönsson, vagnchef och Fredrik Palmqvist, förare. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Pansarskyttekompaniet har nu avverkat en vecka på Tåme skjutfält. Under hösten har soldaterna utbildats enskilt och i grupp. Nu förs allt ihop till pansarskyttegrupper. I en pansarskyttegrupp ingår ett stridsfordon med besättning, vagnchef, skytt och förare, samt sex skyttesoldater som åker i utrymmet bak i fordonet.
– Vi bygger upp övningarna stegvis och så här i slutet av övningsveckan i Tåme kan vi köra ganska omfattande stridsskjutningar med många olika moment inlagda, berättar löjtnant Jon Senbom, en av övningsledarna.

Stort kliv framåt

Tisdagens skarpa stridsskjutning innehöll en rad olika problemlösningar och tillämpningar för soldaterna. Det var skjutning på långt håll med spårljusövningsgranat, sammanstöt och skjutning med rökkastare, strid mot bepansrade mål samt uppsutten och avsutten strid för skyttesoldaterna.
– Vi har kommit långt på en vecka, mycket på grund av att vi kan öva på två stridsfordonstäter och en skyttetät. Och att det överhuvudtaget är möjligt beror på att fältet medger skarpskjutningar med stridsfordon parallellt utan att man är i risk för varandra, fortsätter Jon Senbom.

Säker skytt

– Jag tycker vi har lärt oss jättemycket den här veckan. Det har varit variationsrika övningar med stora tempoväxlingar, säger Fredrik Hedin, stridsfordonsskytt.
Under förmiddagens genomförande fick Fredrik kvitto på att hans skytte med automatkanonen fungerar, på 15 avfyrade skott under hela momentet blev det 15 träff.
– Han skjuter riktigt bra, men det beror ju till stor del på att han har skicklig vagnchef och säker förare, säger vagnchefen David Jönsson och föraren Fredrik Palmqvist och skrattar.

Efter jul- och nyårsuppehållet fortsätter utbildningen med ytterligare ett steg då kompaniet börjar öva i hel pluton. En pluton består av fyra pansarskyttegrupper med ett stridsfordon i vardera grupp.

Fler bilder från övningen (pdf) (nytt fönster)