Utbildningskontroll - vad är det?

Artilleribataljonen genomför varje år utbildningskontroller på de värnpliktiga. Syftet är att utvärdera så att rätt utbildning utförs på rätt sätt. I år genomfördes kontrollen som en del av den pågående kompaniövningen i december.

Per Svensson kontrollerar att hörselkåporna sitter rätt på Mickey David-Stahlén, Skärholmen. Foto: Ann-Kristina Sköld/Försvarsmakten.
Skriftliga prov går jättebra att göra mitt i skogen.
Skriftliga prov går jättebra att göra mitt i skogen. Foto: Ann-Kristina Sköld/Försvarsmakten.
Skriftliga prov går jättebra att göra mitt i skogen. Foto: Ann-Kristina Sköld/Försvarsmakten.

Patrik Lassi, officer vid A 9, samtidigt ansvarig för kontrollen menar:
– Soldaterna har rätt till en bra utbildning och för oss på A 9 är det viktigt att vi utför utbildningskontroller. Vi genomför prov på vapenhantering och ser hur de uppträder i terrängen. Vi ger också ett skriftligt prov på allmänna säkerhetskunskaper som till exempel säkerhetsavstånd till ett stridsfordon eller när de ska använda hörselskydd och vilka som ska användas i olika situationer. För oss är säkerheten viktigast och att alla känner till vad som gäller.

Efter en övningsnatt med få timmars sömn fick de värnpliktiga veta att de skulle göra en utbildningskontroll under dagen.
Ett gäng från stab- och trosskompaniet berättar:
– Vi blev lite fundersamma när vi fick höra att ett teoretiskt prov skulle göras. Men det kändes helt ok då vi fick klart för oss att det inte är vi som bedöms utan utbildningen. Säkerhet är något som vi själva har börjat tänka på. Några av oss funderar på att söka utlandstjänst, och då känns det rätt skönt att veta att utbildningen är bra.

Efter avslutat prov fortsatte soldaterna vidare till nya mål och uppgifter i terrängen.