Träning i att leda

En lång rad med datorer, där skärmens ljus lyser upp den som sitter framför. Scenen påminner om ett Lan fast det finns en stor skillnad, här spelar man på olika scenarion för att kunna lösa stridssituationer i verkliga livet. Brigadstaben är samlad i Enköping för en veckas ledningsträningsövning.

Vid en eventuell händelse inom Sveriges gränser kan beredskapen höjas, då ska arbetsmetoderna fungera. Foto: Jonas Hällström/Försvarsmakten

– Brigadstaben är den högsta nivån för att leda militära markförband och den är direkt underställd armétaktiska staben i Högkvarteret, berättar Jonas Hällström som är stabschef i brigadstaben.

– Den ska kunna leda operationer från stöd till samhället upp till fredsframtvingande insatser. Vi ska kunna fatta beslut och leda förband om cirka 5 000 officerare och soldater.

Under våren 2010 ska brigadstaben kunna ta över nationella beredskapsuppgifter, vilket innebär att brigadstaben ska kunna leda militära insatser i Sverige inom ett relativt stort geografiskt område, till exempel motsvarande Västra Götaland. För att klara det tränar man med den teknik och de metoder som ska användas om det blir höjd beredskap. 

När det gäller teknik och metoder berättar brigadchefen överste Rickard Johansson att hans brigad har tillgång till den senaste tekniken för ledningsstöd och jobbar enligt internationella metoder, som gör det lätt att överskrida samarbeten med andra länder.

Försvarsmakten har två brigadstaber, en finns i Boden och en i Skövde. Det är den som till vardags finns i Skövde som under denna vecka är i Enköping.
– Vi är över 100 officerare och värnpliktiga från 14 olika förband, berättar Jonas innan han går vidare för att koordinera planeringen med en ny uppgift i staben. 

För att kunna genomföra den här typen av övning ställs vissa krav på de platser man övar och utbildar sig vid. I Enköping finns en ledningsträningsanläggning uppbyggd som har både hård- och mjukvara för att träna staber, men inte minst också kompetens att leda och utvärdera dessa träningar.

Förutom ledningsträningen planerar medlemmarna i brigadstaben för kommande övningar, som bland annat kommer att innebära att de ska leda en insats i just Västra Götaland.