Träff för kvinnliga kadetter från Norden

Ett 30-tal kadetter och kvinnor från Sverige, Danmark och Finland träffades under helgen vid Militärhögskolan Halmstad för att lära, diskutera och umgås – allt i syfte att bygga nätverk inför det kommande arbetet som yrkesofficer.

Paloma Blanco (i mitten) och hennes kurskollega Sofia Aronsson uppskattar möjligheten att bygga nätverk. Foto: Selma Sedelius/Försvarsmakten
Samantha Madsen från arméns officersskola i Danmark tyckte att Sverige har kommit långt i jämställdhetsarbetet.
Samantha Madsen från arméns officersskola i Danmark tyckte att Sverige har kommit långt i jämställdhetsarbetet. Foto: Selma Sedelius/Försvarsmakten
Samantha Madsen från arméns officersskola i Danmark tyckte att Sverige har kommit långt i jämställdhetsarbetet. Foto: Selma Sedelius/Försvarsmakten

– Utöver vårt ansvar som arbetsgivare och myndighet att bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete, så vill vi också ge de unga kvinnorna som fortfarande är i minoritet hos oss en möjlighet att få kunskap, dela erfarenheter med varandra och bygga nätverk inför yrkeslivet – allt i syfte att stärka dem som individer. Detta är den sociala dimensionen av jämställdhetsarbetet, säger Peter Öberg, chef för Militärhögskolan Halmstad.

Bland deltagarna fanns Paloma Blanco, som går andra året på det treåriga officersprogrammet vid Karlberg.
– Det är nyttigt att träffa andra kolleger, säger hon. Det ger möjligheter att utvecklas i yrket, skaffa kontakter inför framtiden.

Fortfarande i minoritet

I Försvarsmakten är andelen kvinnor bland officerarna knappt fem procent – en siffra som Försvarsmakten har en uttalad vilja att öka. Men även om andelen är större på yrkesofficersutbildningarna är kvinnorna fortfarande en klar minoritet. I Paloma Blancos kurs finns tio kvinnor bland de 110 studerande.
– När killarna är mer än 90 procent är det inte så svårt för dem att bygga egna nätverk där de är. För oss är detta ett av flera sätt att bygga nätverk på – jag har ju många andra nätverk, med män också. Men om man är i minoritet kan det säkert någon gång uppstå situationer där man vill kunna tala med någon som varit med om något liknande – det kan vara både positiva och negativa erfarenheter.

Mest på högsta nivån

På nätverksträffen finns också kvinnor från officersutbildningar i Danmark och Finland. Samantha Madsen studerar på arméns officersskola i Danmark och har inte varit med om någon liknande i Danmark. Hon känner igen diskussionen om hur man får fler kvinnor att bli soldater och officerare från Danmark, men tycker att inte mycket har hänt.
– Ambitionerna verkar mest finnas på högsta nivån, säger hon, men längre ner i organisationen händer inget.
Hon tror att ett nätverksbyggande som liknar det bland kadetterna i svenska Försvarsmakten skulle vara en bra idé, men tror att det är långt kvar innan det har blivit verklighet.


– Det är roligt att erbjuda de här tjejerna en möjlighet att träffas, säger Taina Léman, ledarskapslärare på MHS H och ansvarig för träffen. Och det är särskilt roligt att ha med de andra nordiska deltagarna – det ger perspektiv på ens egen försvarsmakt att kunna göra jämförelser.