Sveriges sista värnpliktiga ubåtsmän rycker ut

De sista värnpliktiga ubåtsmännen avslutade sin militära tjänstgöring i fredags. De svenska ubåtarna kommer således att enbart bemannas av anställd personal i framtiden.

Andra ubåtsbesättningens värnpliktiga med befäl. Foto: Per Siebing
Flottiljens samtliga värnpliktiga uppställda för avlämning.
Flottiljens samtliga värnpliktiga uppställda för avlämning. Foto: Johan Kling
Avslutningslunch för samtliga värnpliktiga.
Avslutningslunch för samtliga värnpliktiga. Foto: Per Siebing
Flottiljens samtliga värnpliktiga uppställda för avlämning. Foto: Johan Kling
Avslutningslunch för samtliga värnpliktiga. Foto: Per Siebing

Det var en glad skara sjömän som i fredags ryckte ut och avslutade sin militära tjänsgöring. Några kommer att gå ut i det civila men majoriteten av de värnpliktiga anställs för vidare tjänstgöring vid Första ubåtsflottiljen.

– Trots att det blir tråkigt att lämna sin besättning så har jag sökt anställning som sjöman och blivit antagen, säger korpral Nilsson, sonaroperatör på den andra ubåtsbesättningen. Jag tycker att jag har utvecklats positivt under värnplikten eftersom jag har fått träffa nya människor i nya situationer och dessutom fått en bra utbildning av kunniga och pedagogiska officerare.

– Jag kommer under min tid som anställd sjöman att söka vidare till specialistofficerutbildningen och officersprogrammet. Kommer jag inte in där avser jag att studera vidare inom det civila.

Under året har två ubåtsbesättningar, en besättning på HMS Belos samt två besättningar på HMS Orion, tjänstgjort vid ubåtsförbandet. Nästa år kommer det inte att vara möjligt att genomföra värnplikt på ubåtarna, däremot kommer HMS Belos och HMS Orion att bemannas med värnpliktiga sjömän.