Stämningsfullt julfirande i slottskyrkan

500 soldater ur Livgardets dragonbataljon marscherade tidigt på fredagsmorgonen till slottskyrkan där hovpredikant Hans Rhodin genomförde gudstjänst. En särskild tanke riktades under förbönen till de soldater som arbetar för fred och säkerhet i andra delar av världen.

Livgardisterna gick i fackeltåg från Armémuseum till Slottskyrkan. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Hovpredikant Hans Rhodin bad för kamraterna i Afghanistan.
Hovpredikant Hans Rhodin bad för kamraterna i Afghanistan. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Solist Lina Kindblad sjöng till toner från Livgardets dragonmusikkår i den välfyllda kyrksalen.
Solist Lina Kindblad sjöng till toner från Livgardets dragonmusikkår i den välfyllda kyrksalen. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Efter gudstjänsten tävlade soldater och officerare i ridtävlingar.
Efter gudstjänsten tävlade soldater och officerare i ridtävlingar. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Hovpredikant Hans Rhodin bad för kamraterna i Afghanistan. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Solist Lina Kindblad sjöng till toner från Livgardets dragonmusikkår i den välfyllda kyrksalen. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Efter gudstjänsten tävlade soldater och officerare i ridtävlingar. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

Under gudstjänsten läste Hans Rhodin ur Hans Åkherhielms ”Bön inför strid” som tar upp dilemmat i att skydda sig med hjälp av våld.
– Herre, låt de styrande finna fredliga lösningar. Men skulle freden brytas, hjälp mig då att göra min plikt. Hjälp mig att aldrig drivas av hat eller hämnd - utan av kärlek till sanning och rätt. Och skulle jag tvingas använda mitt vapen, låt mig då göra det med en bön både för min motståndare och för mig själv, läste Hans Rhodin.

Även chefen för Livgardet, överste Håkan Hedlund, talade inför församlingen och riktade en särskild julhälsning till de kollegor som arbetar i Afghanistan.

Efter gudstjänsten återvände soldater och personal till kavallerikasern där dagen bjöd på julmat och ridtävlingar där soldater och officerare tävlade sida vid sida.