Soldater informerades om officersutbildning

De soldater som nu gör sin värnplikt är de sista som genomför militär utbildning under nuvarande pliktlag. Från och med den 1 juli blir pliktlagen vilande, vilket betyder att det blir frivilligt att söka militär utbildning. Rekryteringen blir därför viktig för ett starkt försvar i framtiden.

Annie Åhlund (th), som gjort sin värnplikt vid Trängregementet, tjänstgör som en av två rekryteringsinformatörer i Skövde garnison. Hon fick svara på många frågor från intresserade soldater. Foto: Melker Johansson/Försvarsmakten

Under tisdagen informerades de soldater som nu gör sin värnplikt vid Trängregementet och Skaraborgs regemente om vilka inriktningar Försvarsmakten kan erbjuda för en fortsatt framtid inom försvaret. Representanter från Militärhögskolan Karlberg informerade om de olika skolsystemen för att bli officer. På plats fanns också personal från Skaraborgs flygflottilj, Helikopterflottiljen, Skaraborgs regemente och Trängregementet.

Intresset bland soldaterna var varierande men många såg till att skaffa sig mer information. Flera var också intresserade av utlandstjänstgöring.

– Det är viktigt att vi tar tillvara tillfället att informera soldaterna som nu gör sin värnplikt. Försvarsmakten kan erbjuda arbete för många av dem i framtiden, antingen i form av fast anställning eller som beredskapssoldat, sade rekryteringsofficer Melker Johansson.