Smyganpassade nytillskott

Vid en ceremoni i Karlskrona tog Försvarsmakten över de två första korvetterna av Visbyklass från Försvarets Materielverk. Under året som kommer väntar många tuffa övningar för besättningarna på HMS Helsingborg och HMS Härnösand.

HMS Härnösand till sjöss i Försvarsmaktens tjänst. Foto: Marcus Olsson/Combat Camera
Överbefälhavare Sverker Göranson var nöjd med att ta emot två korvetter.
Överbefälhavare Sverker Göranson var nöjd med att ta emot två korvetter. Foto: Peter Nilsson/Kockums
Örlogsflagga hissas på fartygen som ett tecken på att de överlämnats
Örlogsflagga hissas på fartygen som ett tecken på att de överlämnats Foto: Marcus Olsson/Combat Camera
Fartygen visade samverkan med helikopter 15 och en rote JAS 39 från F 17.
Fartygen visade samverkan med helikopter 15 och en rote JAS 39 från F 17. Foto: Marcus Olsson/Combat Camera
Överbefälhavare Sverker Göranson var nöjd med att ta emot två korvetter. Foto: Peter Nilsson/Kockums
Örlogsflagga hissas på fartygen som ett tecken på att de överlämnats Foto: Marcus Olsson/Combat Camera
Fartygen visade samverkan med helikopter 15 och en rote JAS 39 från F 17. Foto: Marcus Olsson/Combat Camera

Ett stort steg mot framtidens marin togs i dag i och med överlämnandet. Överbefälhavare Sverker Göranson var nöjd:
–Det är med glädje och stolthet jag nu får vara med om att ta emot våra två första Visbykorvetter. Det här är ett stort steg framåt och Visbykorvetterna ger oss möjlighet att på ett ännu mer effektivt sätt kunna lösa våra uppgifter.

Korvetterna levereras i vad som kallas version 4. Ombord finns avancerade sensorer som exempelvis spaningsradar och sonarer. En allmålskanon tillsammans med lätta och tunga kulsprutor utgör beväpningen. De idag överlämnade Visbykorvetterna kommer att kunna lösa många olika uppgifter:
–Sjöfartskydd i Adenviken är bara ett av många exempel. Här bidrar vi till den viktiga uppgiften att skydda mat- och hjälptransporter fortsätter överbefälhavaren.

Under dagen visades några av förmågorna genom samverkan med både stridsflyg, helikopter 15 och stridsbåtar. Anders Grenstad är Marininspektör:
–Visbykorvetterna med sin smygteknik är rätt koncept för framtiden i den miljö marinen ska verka, både i närområdet och långt borta. Korvetterna kommer under lång tid framöver att utgöra stommen i marinen.

Ett krävande år ligger nu framför besättningarna. Både egna övningar och övningar tillsammans med andra finns inplanerade.  Målsättningen är att fartygen ska vara klara för uppgifter i närområdet den första april och vara klara för mer avancerade uppgifter den första oktober. I den nu levererade version 4 finns inte sjömålsrobot ombord utan dessa finns med i kommande version.
Korvett Visby är unik i flera avseenden. Smygegenskaperna gör fartygen mycket svåra att upptäcka såväl på radar som på andra sätt. Ett annat är mångfunktionaliteten, man kan låsa många olika uppgifter som tidigare krävt olika typer av fartyg. Alla dessa uppgifter som ytstrid, ubåtsjakt eller minröjning kan lösas med en i sammanhanget liten besättning. Totalt består serien av fem fartyg.