Slutprov i brandskydd

I flera minusgrader har brandskyddsgruppen vid stab- och trossplutonen avlagt sitt slutprov på den första delen av brandskyddsutbildningen.– Jättebra killar, sex minuter är nytt rekord, berömde brandmästare Peter Malmberg.

Vid Trängregementet bedrivs ett systematiskt brandskyddsarbete. Steg 1 i utbildningen av brandskyddsgruppen avslutades i och med avklarat slutprov. Foto: Eva Nilsson/TrängR/Försvarsmakten

Vid Trängregementet bedrivs ett systematiskt brandskyddsarbete. Ett led i detta arbete är att utbilda en brandskyddsgrupp som ska stödja kompanierna med förebyggande brandskydd och se till kompaniets dagliga skydd.
– Det har kommit nya regler som gör att vi måste anpassa oss, berättar Peter Malmberg. Vi ska också förbättra brandskyddet i fält.

En brandgrupp bestående av fyra soldater har nu klarat av den 70 timmar långa grundutbildningen och gjorde under förra veckan sitt slutprov: att pumpa upp vatten från bäcken genom att koppla samman pumpen med slangar och grenrör.

På ny rekordtid, sex minuter, klarade de fyra provet och kan nu se fram emot steg två i utbildningen. Den kommer att genomföras under våren.