Skott kommer – klart bakåt

Soldater ur den luftburna skvadronen har övat skarp strid norr om Karlsborg, närmast på skjutfälten i Hammarnäset och Nytorp.

Granatgeväret är laddat. Skytten spanar framåt, samtidigt som laddaren kontrollerar så att ingen befinner sig bakom granatgeväret vid eldgivning. Foto: Ronnie Hammar/Försvarsmakten
En soldat ur den luftburna skvadronen på K 3 gör sig beredd att framrycka tillsammans med sin grupp.
En soldat ur den luftburna skvadronen på K 3 gör sig beredd att framrycka tillsammans med sin grupp. Foto: Ronnie Hammar/Försvarsmakten
En soldat ur den luftburna skvadronen på K 3 gör sig beredd att framrycka tillsammans med sin grupp. Foto: Ronnie Hammar/Försvarsmakten

Order ges av plutonchefen till de nyligen uttagna gruppcheferna. Alla soldater tar del av ordergivningen men det är gruppchefernas ansvar att veta hur gruppen ska agera under det följande uppdraget. Kontrollfrågor ställs i vanlig ordning. Det mer ovanliga är att allt övervakas av äldre, mer erfarna officerare som ger feedback både till kollega plutonchefen och till gruppcheferna.

Soldaterna gör därför sina sista förberedelser innan de går framåt på kommando.

Efter några hundra meter påbörjas det egentliga anfallet. Första grupp rycker växelvis framåt under egen eldgivning mot mål som dyker upp i terrängen. Övriga grupper rycker fram till respektive skjutplatser tätt följd av en officer som då och då på ett stödjande sätt korrigerar gruppchefen och enskilda soldater i deras handlande.

Allt går städat och lugnt till väga. Skarpskjutning är uppskattat av soldaterna. Momentet ställer krav på såväl enskilds som gruppens gemensamma agerande. Inga fel kan accepteras, eftersom sådana kan ge svåra konsekvenser. Allt sköts in i minste detalj efter regelboken.

Soldaterna ryckte in i början av augusti och vapenhanteringen ligger redan på en god nivå. Nu väntar vinterlov i cirka tre veckor. Därefter följer finslipning av grupps strid och soldaternas enskilda färdigheter. Det nyligen genomförda skarpskjutningsmomentet lovar gott för den fortsatta utbildningen av den sista kullen värnpliktiga på K 3.