Skarpskjutning med robot 97

Luftvärnsregementets 23/97-kompani har genomfört skarpskjutningar med robot 97 på Försvarets materielverks provplats för robot- och raketskjutningar i Vidsel, Norrbotten.– En bra övning som visat prov på stor skicklighet hos kompaniets personal, säger kompanichef Niklas Uddén.

Robot 97 lämnar lavetten vid skarpskjutningen i Vidsel. Foto: Alexander Benson/Försvarsmakten

Robotarna sköts mot ett släpmål som drogs bakom en radiostyrd flygfarkost, och samtliga robotar gick till detonation.
Den här typen av skjutningar kan endast göras på mycket stora skjutfält och provplatsen i Vidsel är ett av norra Europas största skjutområden.
Normalt sker träning på robotsystem 97 i simulatoranläggning vid Luftvärnsregementet.

– Det är mycket värdefullt för Luftvärnsregementet att också kunna genomföra denna skarpa skjutning med luftvärnets mest kvalificerade system, säger regementschef Lennart Klevensparr. Det höjer kompetensen hos våra officerare.
Behovet av robotsystem 97 ifrågasattes i Försvarsberedningens slutrapport sommaren 2008, men regeringen slog i sin inriktningsproposition tydligt fast att det är ett strategiskt viktigt system som ska finnas kvar.
– Det är bra att vi nu övar med full kraft, och ser ett långsiktigt behov av systemet, säger Lennart Klevensparr.

Robotsystem 97 är ett system med meddellång räckvidd (cirka 40 km), kort reaktionstid och kraftfull verkansförmåga. Det används till största delen för att skydda till exempel en stad eller en viktig anläggning.