SitCen, Kosovos ledningscentral

– Sveriges support har betytt mycket för uppbyggnaden av SitCen, Situation Center Kosovo säger chefen Mentor Hoxhaj. SitCen är en nationell krisledningscentral med uppgift att samla och analysera olika sorters information för att förutse händelser som kan komma att påverka Kosovo i större omfattning.

SSR-möte på SitCen i samband med FMUndSäkCs utbildningsvecka. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
– Ett ömsesidigt tack för mycket bra samarbete utväxlas mellan chefen SitCen, Mentor Hoxhaj och Torkel Nordwall chef KS 20.
– Ett ömsesidigt tack för mycket bra samarbete utväxlas mellan chefen SitCen, Mentor Hoxhaj och Torkel Nordwall chef KS 20. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
– Ett ömsesidigt tack för mycket bra samarbete utväxlas mellan chefen SitCen, Mentor Hoxhaj och Torkel Nordwall chef KS 20. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten

Centrat är bemannat dygnet runt, alla årets dagar, av operatörer och analytiker som tillsammans håller statschef och regering underrättade om läget i landet. De gör det genom dagliga möten och kan vid behov även samla samverkanspersonal från departement och myndigheter i funktioner som t.ex. räddningstjänst, polis och tull, för att stödja regering eller Kosovos säkerhetsråd vid hantering av kriser.

Sveriges försvarsmakt inledde stödet till SitCen för drygt två år sedan och har sedan dess bidragit med olika rådgivare, utbildare samt mjukvara. Just nu är Ulf Schröder rådgivare till SitCen och chefen. Denna vecka har Ulf förstärkning av Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum, FMUndSäkS. De bidrar med personal och programvara för att utbilda SitCens analytiker, operatörer och samverkanspersonal i databasprogram samt visualiseringsverktyg. Genom handledning lotsar de staben genom de första uppläggen av databasen som skall resultera i grafiska beslutsunderlag från insamlade data.

Från KS 20 bistår Syscon, det vill säga data och sambandsavdelningen med datorer, nätverk, servers. De har även installerat och driftsatt programvaran med anpassningar till SitCens önskemål.
– Vi får ett nyckelfärdigt paket inför vår kommande implementering av programmen. Genom ert stöd startar vi på en hög nivå och kortar ned pay-off tiden säger Mentor Hoxhaj.
Under utbildningsperioden jobbar personalen dag som natt med utbildningen det nya programmet parallellt som de löser de dagliga uppgifterna.
– De vill inte missa en enda minut, de är mycket dedikerade och entusiastiska precis som chefen, säger Christer Pehrsson från FMUndSäkC.

Genom visualiseringsverktyget kan mycket komplexa och omfattande databaser bearbetas, sammanställas och presenteras för att analytiker skall kunna förstå skeenden och skapa prognoser om framtida händelser. De svenska instruktörerna bjuder på sin kunskap och erfarenheter genom att handleda stabsmedlemmarna genom praktiska uppgifter med förankring i Kosovos nutid.

– Om det är möjligt och efterfrågat delar vi gärna med oss av vår kunskap och erfarenhet för att utbilda och berika SitCen, landet och invånarna i Kosovo, säger chefen för KS 20 Torkel Nordwall.

– Vi försöker efterlikna Sverige men i ett något mindre format efter våra resurser och våra behov säger chefen Mentor Hoxhaj ödmjukt.