Personnel Recovery – undsättning

På Kosta skjutfält och flygplats har delar av 31. helikopterdivisionen och flygvapnets flygbasjägarskola under förra veckan bedrivit utbildning tillsammans. Helikopterdivisionen har övat mörkerflygning med NVG (Night Vision Goggles) och flygbasjägarsoldaterna har övats i helikopterburen "Personnel Recovery", vilket betyder undsättning av personer i en utsatt situation.

En flygbasjägarpatrull urlastar en Hkp10B för att undsätta nödställd personal. Foto: Flygbasjägarskolan/Försvarsmakten
Landsättning av en flygbasjägarpatrull från en nedsläckt helikopter i mörker. Det krävs övning för att kunna arbeta när man ser omvärlden i nyanser av grönt.
Landsättning av en flygbasjägarpatrull från en nedsläckt helikopter i mörker. Det krävs övning för att kunna arbeta när man ser omvärlden i nyanser av grönt. Foto: Flygbasjägarskolan/Försvarsmakten
En flygbasjägarpatrull övar undsättning i marin miljö från en gruppbåt.
En flygbasjägarpatrull övar undsättning i marin miljö från en gruppbåt. Foto: Flygbasjägarskolan/Försvarsmakten
Landsättning av en flygbasjägarpatrull från en nedsläckt helikopter i mörker. Det krävs övning för att kunna arbeta när man ser omvärlden i nyanser av grönt. Foto: Flygbasjägarskolan/Försvarsmakten
En flygbasjägarpatrull övar undsättning i marin miljö från en gruppbåt. Foto: Flygbasjägarskolan/Försvarsmakten

Övningens scenario: I provinserna Kronoberg och angränsande Hansaland har krigsherrar, kriminella gäng och delar av sammanfallande reguljära förband efter en rad incidenter försatt regionen i en tragisk våldsspiral. Hot, trakasserier och etniskt betingat våld har bland annat resulterat i att över 100 civila dödats, många skadats och andra flytt sina hem. Som ett svar på detta har EU snabbt skickat en multinationell stridsgrupp för att stävja våldet och återskapa säkerhet.

På grund av den höga hotbilden mot EU-styrkorna, upprepade bakhåll och IED-attacker samt ett dåligt vägnät och stora avstånd, ingår i stridsgruppen en svensk Personnel Recovery-enhet (PR-enhet). I den finns räddningshelikopter 10B och undsättningsteam från Flygbasjägarskolan.

Målsättningen för PR-enheten är att samtliga EU-soldater ska kunna återvända hem från sitt uppdrag.

Mörkret ställer krav

Larmet går i PR-enhetens ordersal. En spaningsgrupp har hamnat i bakhåll och splittrats. Två personer antas vara kvar i området, medan övriga tvingats dra sig tillbaka undan våldsam eldgivning. Helikopterbesättningen och flygbasjägarpatrullerna planerar en undsättningsinsats. Natten har lagt sig över området, striden är över och samband har återupprättats med det nödställda stridsparet. De är nu lokaliserade och ska hämtas ut i skydd av mörkret.

För både helikopterförbanden och flygbasjägarna är det viktigt att kunna verka under dygnets alla timmar. I december råder perfekta förhållanden för att öva sin taktik och stridsteknik i mörker. Med hjälp av bildförstärkare, NVG, kan helikopterbesättningar och soldater se utan att synas. Det krävs mycket övning för att få allt att fungera perfekt i sådana förhållanden.

Under övningen har landningsplatser rekognoserats och inledning av helikoptrar till landningsplatser genom så kallad vektorering övats. Man har även testat och övat sig i att använda olika invisningshjälpmedel, såsom infraröda lampor och signalpaneler.

Halvvägs mot målet

Flygbasjägarsoldaterna har i och med det stundande juluppehållet genomfört den första halvan av sin grundutbildning. Förutom grundläggande soldatutbildning, strid och befattningsutbildning har man övat Personnel Recovery i olika miljöer – i skärgård och på land och från olika rescue vehicles – båtar, bilar och helikoptrar.

Under nästa termin flyttar utbildningen norrut för ett antal veckor i vintermiljö. Befattningsutbildningen fortsätter och fler undsättningsövningar ska genomföras. Det slutliga målet är en pluton färdiga undsättningssoldater som kan rekryteras till flygbasjägartroppen i Nordic Battlegroup 2011. Och till kommande stående och kontrakterade förband.