Officersrekrytering hösten 2009

Under hösten 2009 har MHS Karlberg tillsammans med FHS på Karlberg genomfört resor till alla Sveriges förband som har värnpliktiga. Syftet med resorna är att informera om officersyrket.

Major Oscar Petersson berättar om utbildningen på officersprogrammet. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Kadetter i diskussion med en representant från polisen.
Kadetter i diskussion med en representant från polisen. Foto: Lars O Nilsson/Försvarsmakten
Kadetterna tar rast under vinterutbildningen i Arvidsjaur.
Kadetterna tar rast under vinterutbildningen i Arvidsjaur. Foto: Lars O Nilsson
Kadetter i diskussion med en representant från polisen. Foto: Lars O Nilsson/Försvarsmakten
Kadetterna tar rast under vinterutbildningen i Arvidsjaur. Foto: Lars O Nilsson

Efter att det nya tvåbefälssystemet infördes under 2008 har det funnits ett stort behov av att sprida information om vad detta innebär. Försvarsmakten har ju haft ett enbefälssystem sedan 1983. I och med införandet av ett system med två officerskårer skapades också ett helt nytt utbildningssystem för officerare.

Dagens utbildningssystem innebär att den som skall bli officer med fänrik som första grad går en tre år lång högskoleutbildning på Försvarshögskolan. Utbildningen är förlagd till Militärhögskolan Karlberg under fyra terminer och till någon av Försvarsmaktens funktionsskolor under två terminer.
Den som skall bli specialistofficer med 1:e sergeant som ingångsgrad genomför en utbildning på ett och ett halvt år på någon av Försvarsmaktens funktionsskolor.
Båda dessa utbildningar innehåller lika mycket praktisk utbildning, men officersprogrammet som är en längre utbildning innehåller betydligt mer teoretiska studier.

Läs mer om officersutbildning i rutan relaterad information till höger.

Under hösten 2008 genomfördes en resa till alla förband och hösten 2009 genomfördes en andra resa. På resorna har information om officersutbildningen givits till personalen på förbanden för att öka deras kunskaper, så att de kan ge korrekt information till de värnpliktiga.
De värnpliktiga i sin tur har fått en information om både vad det innebär att arbeta som officer och vilka utbildningar de behöver gå för att bli officerare. Vid informationen till de värnpliktiga har förbanden haft med en av sina egna specialistofficerare för att informera om den utbildningen, medan FHS och MHS Karlberg har svarat för informationen om officersprogrammet.
Ansökningstiden för att påbörja en officersutbildning som påbörjas 2010 löper ut den 15 januari. Därför har huvuddelen av de värnpliktiga fått informationen i ett ganska tidigt skede av sin utbildning.

Läs mer om vilka olika inriktningar det finns att söka och om ansökan till officersutbildning via länken ”Bli officer” i rutan relaterad information till höger.

Resorna till förbanden startade den 9 november i Boden och avslutades i Umeå den 10 december. Under den månaden hade vi hunnit besöka mer än 20 förband på olika orter runt hela Sverige.

Huvudbilden på sidan är från besöket i Enköping och övriga bilder är tagna från utbildningen under officersprogrammet på Karlberg.