ÖB nöjd efter Kosovobesök

Plötsligt satt han mitt ibland soldaterna i frukostmatsalen. Snart skulle KS 20 få höra och på nära håll möta honom, ÖB Sverker Göranson. Just det nära mötet med förbandet, soldaterna och att för en stund vara med i den operativa dagliga verksamheten är viktigt för ÖB. Precis lika viktigt är det att som soldat bli sedd samt att direkt få ta del av ÖB:s ord.

Gruppchefen ger order inför patrullrundan i Gracanica kommun. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
Generaler med intresse för säkerhet och sjukvård får en detaljrik förevisning.
Generaler med intresse för säkerhet och sjukvård får en detaljrik förevisning. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
Ett personligt möte med några av skyttesoldaterna som bevakar Gracanicaklostret.
Ett personligt möte med några av skyttesoldaterna som bevakar Gracanicaklostret. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
En stolt major och chef för NSE (stödorganisationen på den svenska kontigenten) tillsammans med två nöjda generaler.
En stolt major och chef för NSE (stödorganisationen på den svenska kontigenten) tillsammans med två nöjda generaler. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
Generaler med intresse för säkerhet och sjukvård får en detaljrik förevisning. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
Ett personligt möte med några av skyttesoldaterna som bevakar Gracanicaklostret. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
En stolt major och chef för NSE (stödorganisationen på den svenska kontigenten) tillsammans med två nöjda generaler. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten

Klockan 07.10 stod styrkan på Paradplan framför ÖB. För många var det första gången och kanske enda gången de träffar sin högsta chef.

– För mig är det viktigt att få en egen bild av förbandet, verksamheten och läget i området, därför besöker jag varje insats sade generalen inledningsvis. Vi är med er hela tiden och jag följer er verksamhet dagligen. Känn er trygga med att vi gör allt vi kan för att stötta utlandsstyrkan när det händer saker som kräver vårt stöd oavsett om ni verkar i Kosovo eller Afghanistan som jag nyss besökte.

I sitt tal gav ÖB tre råd och en förhoppning till den svenska kontingenten.

– Det är lugnt på ytan i Kosovo men bli inte för säkra, gena inte i kurvorna och chansa eller luta er inte tillbaka. Det är då man blir överraskad och hamnar i efterhand. Förbered er noggrant, lita på er kunskap och leverera kvalitet. Ta vara på kommande helger, se till att njuta av kamratskap, god mat och kanske även en julklapp hemifrån.

ÖB:s förhoppning är att många av soldaterna i KS 20 ska fortsätta inom Försvarsmakten, eftersom den enligt hans egen egen erfarenhet från 35 anställningsår är världens bästa arbetsplats.

Efter uppställningen fick ÖB med följe en föredragning om det arbete som KS 20 utför inom säkerhetssektorsreformen, SSR. Det vill säga hur Sverige och Försvarsmakten bidrar till uppbyggnaden av myndigheter och säkerhetssektorn i Kosovo.

Nästa programpunkt var KFOR:s högkvarter och möte med chefen för KFOR, generalskollegan Markus Bentler. Mötet innehöll ömsesidigt informationsutbyte om genomförd, pågående samt framtida verksamhet för KFOR och Sverige i Kosovo.

Efter en snabb tillbakaresa genom Pristinas hektiska trafik till Camp Victoria genomfördes ordergivning, uppsittning samt fordonsmarsch med första plutons första grupp. Turen gick genom olika områden som bebos av kosovoserber, kosovoalbaner samt romer. På vägen stannade gruppen vid klostret i Gracanica. Det är ett objekt som skyttekompaniet bevakar dygnet om alla veckans dagar. ÖB hann med ett prat med vaktsoldaterna vid porten, ett besök i klosterkyrkan samt avslutningsvis ett besök i förläggningen hos soldaterna som står i beredskap.

– Han äger, han vet ju vad vi gör och har gjort i Kosovo, sade en av soldaterna efter att ha växlat några meningar med högste chefen.

Under dagen var det många skratt och samtalen var engagerade och intensiva. Generalen kan området och verksamheten. Följaktligen ägnade han mest tid till att prata med soldaterna om hur de upplever läget i kontingenten och i området samt till ÖB:s egna erfarenheter från Bosnien. ÖB var under 1995-96 stabschef i nordiska bataljonen UNPROFOR samt ställföreträdande bataljonschef för Swebat IFOR.

KS 20 är väl förberedda och ÖB hoppas att alla fortsätter att hålla sin precision och kvalitet i det man gör hela vägen ut.

– Det är i detaljerna som mästaren visar sig så förbandet ska fortsätta på inslagen väg så kommer ni att lyckas med era uppgifter, avslutade en nöjd ÖB Sverker Göranson innan han lämnade Camp Victoria och Kosovo.