Nu spanar vi

Värnplikten i Karlsborg är inne i ett skede där utbildningen sker på bred front med flera olika inriktningar. En av dessa är gruppchefsdelen där soldaterna är uttagna till att bli, som det låter, gruppchefer.

Just nu har massor av folk anlänt framför observationsplatsen för gruppcheferna. Tysta förbereder de sig för att vad som helst kan hända. Foto: Ronnie Hammar/K 3/Försvarsmakten
Förberedelser pågår.
Förberedelser pågår. Foto: Ronnie Hammar/K 3/Försvarsmakten
Förberedelser pågår. Foto: Ronnie Hammar/K 3/Försvarsmakten

Mörkret har fallit när soldaterna börjar förbereda sitt nästa uppdrag mot några byggnader några kilometer bort. Några planlägger uppdraget medan andra ser till att utrustningen är i toppskick. Några timmar senare försvinner de ut i mörkret för att smyga fram och innästla till sin plats som de ska observera ifrån. De ska vara bort i nästan två dygn och klara sig helt själva, vara tysta, observerade varje minut och sekund mot målet. Informationen som de får fram ska sedan analyseras.

Underrättelsebataljonen i Karlsborg har som uppgift att inhämta information och analysera den till ett underlag för beslut för olika staber, chefer med flera. Sättet att inhämta information är flera på underrättelsebataljonen. Underrättelsebataljonen har bland annat den obemannade flygfarkosten, UAV, som via sin kamera kan ge information.

Ett annat sätt att arbeta är genom små grupper som i detta fall spanar mot en plats. Personerna i gruppen som ligger och spanar är alla gruppchefer och övningen ingår i deras befattningsutbildning till gruppchef. Utbildningen ökar deras förståelse inför vårens serie av övningar då förbanden, grupperna, sätts samman till små enheter som till slut ska kunna verka i ett större scenario.