Multinationell måndag på Camp Victoria

Det var många olika nationer som besökte Camp Victoria på måndagen för att samverka och bygga vidare på gemensamma plattformar, för att lösa kommande uppgifter. KFOR med bidragande nationer är mitt i steget för att gå vidare i utvecklingsprocessen, med anpassning av uppgifter samt styrkor till Kosovos behov och efterfrågan.

US North Dakota National Guard tillsammans med skyttekompaniet. Foto: Bo Eriksson/KS 20/Försvarsmakten
Sjukvårdspatrian drar alltid stort intresse och förevisas gärna av transportgruppchefen Markus Karlsson.
Sjukvårdspatrian drar alltid stort intresse och förevisas gärna av transportgruppchefen Markus Karlsson. Foto: Bo Eriksson/KS 20/Försvarsmakten
Sjukvårds- och delar av EOD-team från Tyskland och Sverige under samverkansmötet.
Sjukvårds- och delar av EOD-team från Tyskland och Sverige under samverkansmötet. Foto: Bo Eriksson/KS 20/Försvarsmakten
Sjukvårdspatrian drar alltid stort intresse och förevisas gärna av transportgruppchefen Markus Karlsson. Foto: Bo Eriksson/KS 20/Försvarsmakten
Sjukvårds- och delar av EOD-team från Tyskland och Sverige under samverkansmötet. Foto: Bo Eriksson/KS 20/Försvarsmakten

Att det var mitt i storhelgen märktes det inget av, aktivitetsnivån var hög och det var många olika uniformer som syntes på paradplan, i matsalen och i stabshuset. Den svenska kontingenten verkar i Stridsgrupp Center, en av fem stridsgrupper inom KFOR. Men den senare tiden har svenskarna samverkat med allt fler nationer från KFOR:s högkvarter eller någon av de andra stridsgrupperna i KFOR. Den svenska kontingenten är en enkel partner att samverka med.
– Vi levererar förmåga inom många olika områden, löser uppgifter effektivt och till efterfrågad nivå. Därtill har vi goda språkkunskaper och därmed inga problem att kommunicera på chefs- eller soldatnivå, säger chefen för skyttekompaniet Christer Mårtensson.
 
Samverkansofficerarna tog emot sina tjeckiska kollegor i syfte att förbereda kommande HoTo, Hand over-Take over. Den svenska kontingenten kommer att ta över ett tjeckiskt bevakningsområde som ett led i KFOR:s anpassning till det förbättrade säkerhetsläget.
– Det är viktigt att tjeckernas kunskap och erfarenheter förs vidare samt att fokuspunkter fortsatt blir belysta. Med utökat område och samma resurser är dessa samverkansmöten mycket viktiga för skyttekompaniet, förklarar den svenska samverkansofficeren.

USA:s National Guard från North Dakota som verkar i Stridsgrupp Öst, besökte det svenska skyttekompaniet. Detta är det tredje och sista samverkanssteget innan grupperna ger sig ut tillsammans sida vid sida. Förutom planering av kommande gemensamma patruller i respektive stridsgruppsområde var det mycket prat om svenska ättlingar, seder och språkbruk.

Portugiserna besökte första plutonen för att under en tid tillfälligt ta över bevakningsområden i syfte att öka förmågan till snabb förstärkning till det svenska förbandet. Portugiserna är KFOR:s Tactical Reserve Manoeuvre Battalion, KTM. Det vill säga en snabbt gripbar styrka som kan förstärka andra förband vid extraordinära händelser.
– Vi har stegvis samverkat under december på chefsnivåer och nu i måndags tog KTM-styrkan över alla våra uppgifter i Gracanicaområdet för några dagar, säger chefen för andra pluton.

Den tyska kontingenten hade två enheter på plats på Camp Victoria. Dels sjukvårdsteamet som utbytte kunskaper, erfarenheter samt dissekerade varandras sjukvårdsfordon och utrustningsväskor. Enhet två i EOD-teamet, det vill säga Explosive Ordnance Disposal lade kraft på erfarenhetsutbyte genom de senaste fynden och desarmeringarna. Det svenska EOD-teamet har haft fler utryckningar under de inledande månaderna än vad övriga team har haft under en hel insatsperiod.

– Att jobba tillsammans inför eller genom lösandet av en gemensam uppgift är bra för KFOR och alla samverkande nationer. Synergieffekterna är många och ett plus ett blir minst tre, säger kontingentschefen Torkel Nordwall avslutningsvis.