Minnesdag firades i Afghanistan

Enligt gammal tradition på Livgardet firas varje år minnet av slaget vid Lund år 1676. Så skedde även bland de soldater som i morse, redan vid femtiden, samlades för frukost vid Camp Northern Lights i Mazar-e-Sharif. Dagen till ära serverades sill till den ordinarie frukosten och när alla var på plats inledde chefen för FS 18, överste Christer Tistam, med att berätta om Livgardet och dess historia med kopplingar till slaget vid Lund.

Soldaterna ur förbandet samlade för Lundakorum vid kapellet på campen i Mazar-e-Sharif. Foto: Henrik Eskilsson/FS18/Försvarsmakten
Överste Christer Tistam, chef för FS 18, inleder minnesdagen i matsalen på Camp Northern Lights.
Överste Christer Tistam, chef för FS 18, inleder minnesdagen i matsalen på Camp Northern Lights. Foto: Henrik Eskilsson/FS18/Försvarsmakten
Överstelöjtnant Gustaf Wallerfelt kommenderade ”mössa av” och därefter "Gud bevare konungen och fäderneslandet!"
Överstelöjtnant Gustaf Wallerfelt kommenderade ”mössa av” och därefter "Gud bevare konungen och fäderneslandet!" Foto: Henrik Eskilsson/FS18/Försvarsmakten
En pansarterrängbil lämnar campen för ett av dagens planerade uppdrag.
En pansarterrängbil lämnar campen för ett av dagens planerade uppdrag. Foto: Henrik Eskilsson/FS18/Försvarsmakten
Överste Christer Tistam, chef för FS 18, inleder minnesdagen i matsalen på Camp Northern Lights. Foto: Henrik Eskilsson/FS18/Försvarsmakten
Överstelöjtnant Gustaf Wallerfelt kommenderade ”mössa av” och därefter "Gud bevare konungen och fäderneslandet!" Foto: Henrik Eskilsson/FS18/Försvarsmakten
En pansarterrängbil lämnar campen för ett av dagens planerade uppdrag. Foto: Henrik Eskilsson/FS18/Försvarsmakten

Frukosten avslutades med en föreläsning av kapten Magnus Blomqvist, om striderna som stod mellan den invaderande danska armén med ungefär 13 000 soldater under Kristian V och den svenska armén bestående av ungefär 8 000 soldater under Karl XI. Slaget vid Lund var ett av de blodigaste slag som stått på nordisk mark och förlusterna var omfattande för bägge arméerna.

Lundakorum vid kapellet

Efter frukosten samlades förbandet till ett Lundakorum vid kapellet. Det blev psalmsång och bön som leddes av fältprästen. Ceremonin avlutades med att stabschef överstelöjtnant Gustaf Wallerfelt beordrade ”mössa av” och kommenderade givakt för att hedra de stupade soldaterna.

När ceremonin var avslutad skyndade delar av förbandet till sina stridsfordon, för att åka iväg på planerade uppdrag i det svensk-finska ansvarsområdet.